5 công ty đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

PV.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngày 19/5/2017 cơ quan này đã cấp giấy phép cho 5 công ty chứng khoán đầu tiên đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, danh sách gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect (VNDirect) và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh mà 5 công ty được phép thực hiện gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ trong quá trình hoạt động, các công ty phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho SSI, VNDirect, BSC và VPBS.