6.128 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

PV.

Ngày 7/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.701 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,00-5,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.400 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,05%/năm, bằng suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31/5/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.550 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.781 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,28-5,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,33%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31/5/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.000 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.837 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,80-7,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/5/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 950 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.379 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,40-8,00%/năm. Kết quả, huy động được 728 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/5/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 700 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 109.524,6593 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.