VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính thông tin về nguồn dự phòng ngân sách trung ương

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Bộ Tài chính thông tin về nguồn dự phòng ngân sách trung ương

Theo Bộ Tài chính, thông tin ngân sách trung ương gần như không còn mà báo chí nêu vừa qua đang làm độc giả hiểu sai về tình hình ngân sách nhà nước.

Bổ sung 14.620 tỷ đồng từ tiết kiệm chi của ngân sách trung ương cho phòng, chống dịch COVID-19

Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương để mua bù gạo dự trữ quốc gia

Dịch COVID-19 tác động mạnh đến số thu ngân sách trong tháng 8/2021

Đảm bảo chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch bệnh

Ngày 16/9/2021, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Về phiên họp này, nhiều thông tin báo chí nêu: Ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn, hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi và khoảng 14.620 tỷ đồng đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán thì mới chi được. Phản hồi về thông tin này, Bộ Tài chính cho biết, nội dung thông tin trên làm độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thông tin, tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/9/2021 bàn về việc ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay ngân sách dự phòng trung ương (17.500 tỷ đồng) đã chi hết.

Trong khi đó, nhu cầu chi cho công tác phòng, chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch như: công an, quân đội và các địa phương là rất lớn. Do đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỷ đồng điều chỉnh vào dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí thông tin lại đúng nội dung để bạn đọc, người dân hiểu rõ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM