VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Chi hơn 536 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Tỉnh Bình Định, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Ảnh: BVĐK

Tỉnh Bình Định:

Chi hơn 536 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Bình Định, 9 tháng đầu năm nay tỉnh đã chi 536,288 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, ngân sách tỉnh chi 153,275 tỷ đồng và ngân sách các huyện, thị xã, thành phố chi hơn 383 tỷ đồng.

14.620 tỷ đồng cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách để bổ sung cho phòng, chống dịch

Đảm bảo các nhiệm vụ chi ngân sách trong bối cảnh nguồn thu sụt giảm

Đảm bảo chi ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội

Ước tính 9 tháng qua, ngân sách nhà nước đã chi 29.100 tỷ đồng cho phòng chống dịch, trong đó hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch là 9.400 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 là 5.200 tỷ đồng để mua vắc xin.

Về cơ cấu chi theo cấp ngân sách, ngân sách trung ương đã chi 16.350 tỷ đồng để mua vắc xin, chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các địa phương. Các địa phương đã chi từ ngân sách địa phương là 12.740 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch này.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 80.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân trong dịp tết, giáp hạt đầu năm và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 58/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Sở Tài chính tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thực hiện cắt giảm đối với các nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện, các khoản chi chưa thật sự cần thiết và các nhiệm vụ đã triển khai nhưng tiến độ thực hiện chậm để ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.

Tỉnh Bình Định tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, góp phần cùng nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM