VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
 Đảm bảo đủ kinh phí để triển khai thực hiện 05 dự án giao thông

Thảo luận tại tổ số 9 gồm 4 Đoàn đại biểu các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

Đảm bảo đủ kinh phí để triển khai thực hiện 05 dự án giao thông

Thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư 05 dự án giao thông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Quốc hội để đảm bảo đủ kinh phí để triển khai thực hiện các dự án này.

Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương 5 dự án giao thông

Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 6/6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ số 9, gồm 4 đoàn đại biểu các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc - Đoàn đại biểu tỉnh Bình Định cho biết, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Quốc hội để đảm bảo đủ kinh phí để triển khai thực hiện.

Thống nhất cao với các chủ trương này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc phát triển cơ sở hạ tầng và đặc biệt là đường cao tốc là chủ trương lớn, có trong chiến lược và có trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và coi đây là một trong 3 đột phá.

"Đường giao thông phát triển thì trăm nghề phát triển. Nếu phát triển được hệ thống giao thông thì chúng ta sẽ khai thác được tiềm năng sẵn có, phục vụ phát triển đất nước và phục vụ cho xuất khẩu", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh..

Tuy nhiên, Bộ trưởng đề nghị phải tính đến quy hoạch dài hơn, có tầm nhìn dài hạn, thiết kế đường vững chắc, đảm bảo được các yêu cầu trong tương lai. Đồng thời, cần tập trung thi công nhanh, khắc phục những khó khăn, tồn tại, vướng mắc để thi công nhanh, sau đó bàn giao đưa vào sử dụng nhanh để đem lại hiệu quả lớn. 

Đa số đại biểu nhất trí với sự cần thiết đầu tư 2 Dự án đầu tư đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, trong đó yêu cầu khẩn trương chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công và cơ bản hoàn thành các dự án đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu thì Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột áp dụng theo hình thức đầu tư công, Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được áp dụng theo hình thức đối tác công tư và đã có các nhà đầu tư đăng ký. 

Đồng thời, 3 dự án này có 5 nguồn vốn đầu tư là vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, nguồn vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế, nguồn ngân sách địa phương tham gia, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 và nguồn vốn năm 2026 ưu tiên bố trí trong giai đoạn 2026-2030.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM