VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước Yên Bái: Kiểm soát chi chặt chẽ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Cùng với đẩy mạnh công tác thu NSNN, KBNN Yên Bái tăng cường kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi NSNN qua kho bạc, đảm bảo đúng chế độ, chính sác

Kho bạc Nhà nước Yên Bái: Kiểm soát chi chặt chẽ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Yên Bái, ttừ ngày 01/1/2020 đến 24/8/2020, tổng chi NSNN qua KBNN Yên Bái là hơn 15.948 tỷ đồng, trong đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương khoảng 6.936 tỷ đồng…

SHB cụ thể hóa cam kết phối hợp thu ngân sách với Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 210.488 tỷ đồng

8 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 609.087 tỷ đồng

Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ thu ngân sách, KBNN Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và hệ thống các ngân hàng thương mại đồng bộ triển khai các giải pháp, tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn và thực hiện hạch toán, điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, kịp thời, đúng tỷ lệ quy định.

Tính từ ngày 01/1/2020 đến 24/8/2020, tổng chi NSNN qua KBNN Yên Bái là hơn 15.948 tỷ đồng, trong đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương khoảng 6.936 tỷ đồng.

Tính từ ngày 01/1/2020 đến 24/8/2020, tổng thu NSNN qua KBNN Yên Bái là 13.565 tỷ đồng, trong đó, số thực thu trên địa bàn là 1.640 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch Bộ Tài chính giao, bằng 50% kế hoạch tỉnh giao. Số thu 14 chỉ tiêu theo kế hoạch HĐND tỉnh Yên Bái giao là 1.522 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 50% kế hoạch Tỉnh giao.

Cùng với đẩy mạnh công tác thu NSNN, đơn vị đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi NSNN qua kho bạc, đảm bảo đúng chế độ, chính sách. Đồng thời, bố trí đủ vốn, tiền mặt thanh toán kịp thời cho các đơn vị sử dụng vốn NSNN. Tính từ ngày 01/1/2020 đến 24/8/2020, tổng chi NSNN qua KBNN Yên Bái là hơn 15.948 tỷ đồng, trong đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương khoảng 6.936 tỷ đồng.

Chi cấp phát xây dựng cơ bản vốn trung ương, địa phương là hơn 2.275 tỷ đồng, đạt 49,1% kế hoạch vốn giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản (XDCB) vốn trung ương là 39,805 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch vốn giao; chi XDCB vốn địa phương là hơn 1.307 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch vốn giao; chi XDCB chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư) là 455,065 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch vốn giao…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM