VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tham luận tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Trong thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường ổn định vĩ mô vững chắc, đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia.  

Thực trạng quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và định hướng giải pháp cho giai đoạn mới

Đẩy mạnh triển khai kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2021-2025 ngay từ đầu năm

Hoàn thiện kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025

Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam không làm tăng bội chi, nợ công

Trong bài tham luận với chủ đề "Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong công tác quản lý nợ công, đến nay, đã hoàn thiện thể chế quản lý nợ công theo nguyên tắc thị trường, thống nhất đầu mối quản lý.

Cụ thể, đã quy định quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, trong đó thống nhất đầu mối quản lý nợ công về Bộ Tài chính; đảm bảo vai trò quyết định của Quốc hội; vai trò Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công, từ việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay đến việc trả nợ.

Bên cạnh đó, ngành Tài chính đã tăng cường công khai, minh bạch; phát triển hệ thống các công cụ nợ như chiến lược nợ công 10 năm, chương trình quản lý nợ công 3 năm, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm và hàng năm, đồng bộ với kế hoạch tài chính quốc gia 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn; phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế trong việc phân tích bền vững nợ; hướng đến quản lý nợ công chủ động, tiếp cận thông lệ quốc tế, đảm bảo an toàn, bền vững nền tài chính quốc gia... Xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016-2020 nhằm tăng cường quản lý quy mô, chủ động cơ cấu lại nợ công.

Nhờ đó, đến nay, tốc độ tăng nợ công giảm từ trung bình 18,1%/năm (gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015) xuống còn 6,8%/năm giai đoạn 2016-2020.  Cơ cấu nợ chuyển biến tích cực, quy mô nợ công giảm từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,8% GDP vào cuối năm 2020; nợ Chính phủ giảm từ mức 52,7% năm 2016 xuống 49,6% GDP; tỷ trọng nợ trong nước tăng từ 38,9% năm 2011 lên khoảng 63% năm 2020, kéo dài kỳ hạn phát hành, lãi suất vay giảm sâu, bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá, kết quả tích cực từ quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2019 đã tạo dư địa quan trọng để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Đồng thời, cho phép chúng ta chủ động, kịp thời thực hiện hệ thống các giải pháp miễn, giảm, giãn, gia hạn khoảng 128 nghìn tỷ đồng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn đáp ứng nhu cầu chi phòng chống đại dịch Covid-19, chi cứu trợ cứu nạn, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất; đảm bảo nguồn chi các nhiệm vụ chính trị quan trọng theo dự toán, trong khi vẫn thực hiện được mục tiêu giảm bội chi, bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 3,6% GDP (mục tiêu là dưới 3,9% GDP) và kiểm soát nợ công thấp hơn nhiều so với trần quy định, cuối năm 2020 ở mức 55,8% GDP.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay - trả nợ công 5 năm và kế hoạch đầu tư công 5 năm.

Đặc biệt, sẽ kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường ổn định vĩ mô vững chắc, đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia.  

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM