VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngành Thuế phấn đấu đưa tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngành Thuế phấn đấu đưa tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý thu hồi được trong 10 tháng đầu năm đạt 22.713 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiệm vụ đặt ra trong công tác thu hồi nợ của ngành Thuế những tháng cuối năm hết sức nặng nề. Tuy vậy, ngành Thuế vẫn đặt mục tiêu phấn đấu tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019.

Siết chặt, thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế

Kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro cao về thất thu thuế

Định hướng trong xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021

9 tháng, ngành Thuế thu nợ đạt 20.292 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 10/2020, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý thu hồi được 22.713 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.615 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 7.098 tỷ đồng.

Tính đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 29.484 tỷ đồng, bằng 83,8% dự toán; thu nội địa đạt 950.240 tỷ đồng, bằng 77,9% so với dự toán, bằng 95,4% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, trong 2 tháng còn lại của năm 2020, ngành Thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán. 

Đây là nhiệm vụ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân đưa đến, từ tác động của dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cộng thêm tình hình thiên tai, bão lụt đang gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung. Tuy vậy, ngành Thuế vẫn đặt mục tiêu phấn đấu tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đề ra, Tổng cục Thuế đã và tiếp tục gửi yêu cầu tới các Cục Thuế địa phương tiến hành rà soát lại từng khoản thu, sắc thuế; đồng thời ước tổng thu ngân sách năm 2020 để đưa ra giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp với từng địa phương.

Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước tháng 11/2020 của 561 tập đoàn, tổng công ty và công ty, đơn vị thành viên; tiếp tục đôn đốc thu ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với một số khoản thu ngân sách trung ương đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để giảm nợ đọng thuế, trong 2 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức triển khai các đoàn công tác, đôn đốc thu nợ thuế và kiểm tra tình hình thực hiện xử lý nợ thuế tại các Cục Thuế địa phương có số nợ thuế lớn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có liên quan (như các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường) để thực hiện cưỡng chế, thu nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... 

Riêng đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp cố tình trây ỳ nợ thuế; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuế theo dõi các doanh nghiệp này. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với các khoản nợ quá hạn hơn 90 ngày và những trường hợp có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn...

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế đang yêu cầu cơ quan Thuế đẩy nhanh tiến độ thanh tra kiểm tra, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đang thực hiện thanh, kiểm tra nhằm đôn đốc kịp thời các khoản thu này vào ngân sách nhà nước.

Song song với đó, các Cục Thuế tiếp tục triển khai kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước, Ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; đôn đốc kịp thời số thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế tháng 5/2020 được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị định 109/2020/NĐ-CP, nộp kịp thời vào ngân sách.

Song song với việc đôn đốc thu nợ, toàn ngành thuế đang đẩy mạnh việc thực hiện xử lý nợ thuế không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, trình các cấp có thẩm quyền, UBND, Bộ Tài chính khoanh nợ, xóa nợ thuế đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng.

Cùng với tăng cường các biện pháp thu ngân sách, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện những giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục hướng dẫn các cục thuế triển khai khai nộp điện tử đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản.

Cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế và xây dựng chính phủ điện tử đảm bảo vận hành, hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, qua đó đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế.

Tính đến ngày 15/10, toàn ngành thuế đã thực hiện được 56.880 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và kiểm tra 494.485 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 49.473,48 tỷ đồng, bằng 118,97% so với cùng kỳ 2019, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 14.590,72 tỷ đồng bằng 129,48% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 33.466,78 tỷ đồng bằng 117,52% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.636,86 tỷ đồng bằng 101,89% so với cùng kỳ năm 2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM