VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương để mua bù gạo dự trữ quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù 172.889,47 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia.

Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương để mua bù gạo dự trữ quốc gia

Ngày 7/9/2021, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 296/NQ-UBTVQH15 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ đã bàn giao hơn 500 tấn gạo cho tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Dự trữ Nhà nước quán triệt thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù 172.889,47 tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 4/9/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết này và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Hội đồng Dân tộc; các ủy ban khác của Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết số 296/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 7/9/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM