Ai dẫn đầu thị phần môi giới trên các thị trường của HNX trong quý I/2020?

Minh Khôi

Trong quý I/2020, SHS và MB là 2 công ty chứng khoán (CTCK) có vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo số liệu của HNX, nếu như năm 2019, CTCK SSI đã giữ vị trí dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX thì trong quý I/2020, vị trí này đã nhường cho CTCK SHS.

Cụ thể, ba CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX trong quý I/2020 gồm SHS, SSI và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 9,92%, 8,42% và 7,56%.

Bảng 1: 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý I/2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

9.92%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

8.42%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

7.56%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

5.83%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5.67%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

5.48%

7

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

4.89%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.55%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3.59%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.36%

 Nguồn: hnx.vn

Thống kê của HNX cũng cho thấy, 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý I/2020 chiếm 59,27% thị phần giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là SHS, SSI và VNDIRECT chiếm 25,9% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Trên thị trường cổ phiếu UPCoM, trong quý I/2020, ba CTCK dẫn đầu thị phần môi giới UPCoM thuộc về MB, VNDIRECT và VPS với thị phần lần lượt là 13,65%, 12,59% và 9,36%.

Năm ngoái, VNDIRECT là CTCK giữ vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới trên UPCoM. Tuy nhiên, năm nay, vị trí này đã nhường cho MB với thị phần 13,65%.

Bảng 2: 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý I/2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

13,65%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

12,59%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

9,36%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

8,15%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

7,11%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4,59%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3,55%

8

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3,14%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3,12%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3,02%

 Nguồn: hnx.vn

Hiện nay, 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý I/2020 chiếm 68,28% thị phần giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất là MB, VNDIRECT, VPS chiếm 35,6% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, trong quý I/2020, nhóm CTCK có thị phần trên 10% gồm 5 CTCK: CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCK ACB, CTCK VPS, CTCK Bản Việt.

Như vậy, có 3 CTCK mới lọt vào nhóm có thị phần trên 10% trên thị trường trái phiếu chính phủ so với năm 2019 gồm CTCK ACB, CTCK VPS, CTCK Bản Việt.

Bảng 3: 10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trong quý I/2020

STT

Tên thành viên

Nhóm

1

 Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN

Nhóm có thị phần trên 10%

2

 Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN

3

 Công ty TNHH Chứng khoán ACB

4

 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

5

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

7

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

8

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9

 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 

Nhóm có thị phần dưới 5%

10

 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Nguồn: hnx.vn

Trên thị trường chứng khoán phái sinh quý I/2020, 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất gồm CTCK VPS, CTCK VNDIRECT và CTCK MB với thị phần lần lượt là 55,40%, 10,36% và 8,58%. Ba vị trí này giữ nguyên so với năm 2019 và đáng chú ý CTCK VPS có thị phần chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường.

Bảng 4: 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý I/2020

STT

Tên thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

55,40%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

10,36%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

8,58%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

7,23%

5

 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

6,54%

6

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

2,78%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

1,46%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

1,44%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

1,41%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1,14%

Nguồn: hnx.vn