Bán hết 100% cổ phần Sách và Thương mại Hà Nội

PV.

(Taichinh) - Sáng ngày 25/06/2015, Sở Giao dịch Chứng kiến Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thương mại Hà Nội với hơn 4,7 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ phần.

Toàn cảnh buổi đấu giá cổ phần Sách và Thương mại Hà Nội. Nguồn: hnx.vn
Toàn cảnh buổi đấu giá cổ phần Sách và Thương mại Hà Nội. Nguồn: hnx.vn

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 7 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 14,5 triệu cổ phần (cao gấp 3 lần số cổ phần đưa ra chào bán).

Giá đặt mua cao nhất là 25.900 đồng/cổ phần (gấp 2,5 lần so với giá khởi điểm), giá đặt mua thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 3 nhà đầu tư cá nhân, với giá đấu thành công duy nhất là 25.900 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 124 tỷ đồng, cao hơn 75,6 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Sách và Thương mạiHà Nội ngày 25/06/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

4.790.300 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

14.515.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

7 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

14.515.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.680.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.550.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

25.900 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

25.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

25.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

25.900 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

3 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

4.790.300 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

124.068.770.000 đồng