Bộ Tài chính dẫn đầu xếp hạng Vietnam ICT Index 2016

PV.

Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 công bố ngày 22/3 cho biết, Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng chung của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phát biểu tại buổi công bố Báo cáo Vietnam ICT Index 2016, ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ở phần xếp hạng với các bộ ngành, Bộ Tài chính tiếp tục đứng ở vị trí số 1 với 0,8075 điểm, thứ hai là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thứ ba là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc đánh giá chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT các địa phương trên cả nước sẽ giúp đưa ra một bức tranh vừa tổng thể, vừa chi tiết về tình hình phát triển công nghiệp CNTT Việt Nam. Nó cũng giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương xác định mức độ cạnh tranh và kết quả phát triển công nghiệp và dịch vụ CNTT của các địa phương nói chung cũng như các lĩnh vực hoạt động CNTT nói riêng như công nghiệp CNTT, dịch vụ CNTT hay kinh doanh, phân phối sản phẩm dịch vụ CNTT.

So với các năm trước, Báo cáo Vietnam ICT Index năm nay có sự thay đổi, cải tiến mạnh mẽ về hệ thống chi tiêu và phương pháp tính nhằm đảm bảo bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đồng thời cũng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá, xếp hạng chính phủ điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 sẽ tiếp tục là tài liệu tham khảo quý báu giúp các Bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp hiểu rõ được hiện trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của ngành mình, cơ quan mình. Từ đó các đơn vị này có thể đưa ra những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm cải thiện việc phát triển ứng dụng CNTT của đơn vị mình cũng như góp phần thúc đẩy việc phát triển ứng dụng CNTT-TT chung của cả nước, hướng tới xây dựng một Chính phủ điện tử thành công tại Việt Nam trong thời gian tới.