Các khoản chi cho tổ chức Đảng được tính vào chi phí

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa có trả lời, hướng dẫn giải quyết vướng mắc của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp. Theo đó, các chi phí này được phép tính vào chi phí hợp lý, được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các khoản chi cho tổ chức Đảng trong DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Ảnh minh họa của Thanh Bình
Các khoản chi cho tổ chức Đảng trong DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Ảnh minh họa của Thanh Bình

Tổng cục Thuế căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 96/2015/TT-BTC để giải thích rằng:

Các khoản chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Một vấn đề nữa là các khoản chi của các công ty đầu tư hạ tầng để xây dựng tòa nhà văn phòng và các khoản chi có liên quan để duy trì hoạt động của tòa nhà được sử dụng chung cho các hoạt động của các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị- xã hội của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến Sở Tài chính thành phố và báo cáo các đơn vị liên quan ở địa phương như: Thành ủy, Liên đoàn lao động thành phố, Thành đoàn… để có cơ sở xử lý phù hợp với quy chế về quản lý tài chính của các tổ chức này và quy định của pháp luật về thuế.