Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017:

Cải cách tài chính công hướng đến phát triển bền vững

PV.

Ngày 21/9/2017, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 với chủ đề “Cải cách tài chính công hướng đến phát triển bền vững” do Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã diễn ra tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017.
 
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 đã thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, và sự tham dự của các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế.
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 đã thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, và sự tham dự của các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế.
 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Những ý kiến phát biểu, thảo luận tại Diễn đàn sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách tài chính công nhằm hướng tới một nền tài chính công an toàn, lành mạnh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Những ý kiến phát biểu, thảo luận tại Diễn đàn sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách tài chính công nhằm hướng tới một nền tài chính công an toàn, lành mạnh.
 
Ông Michael Greene, Giám đốc Quốc gia USAID cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng với USAID là giúp Việt Nam cải thiện việc xây dựng chính sách.
Ông Michael Greene, Giám đốc Quốc gia USAID cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng với USAID là giúp Việt Nam cải thiện việc xây dựng chính sách.
 
GS., TS. Nguyễn Công Nghiệp, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định về những khó khăn, thách thức đặt ra với nền tài chính công Việt Nam, đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống tài chính công.
GS., TS. Nguyễn Công Nghiệp, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định về những khó khăn, thách thức đặt ra với nền tài chính công Việt Nam, đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống tài chính công.
 
Ông Sebastian Eckardt, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam trình bày bài nghiên cứu “Chính sách tài chính cho phát triển bền vững”.
Ông Sebastian Eckardt, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam trình bày bài nghiên cứu “Chính sách tài chính cho phát triển bền vững”.
 
TSKH. Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với bài tham luận “Chính sách tài khóa cho phát triển kinh tế bền vững”.
TSKH. Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với bài tham luận “Chính sách tài khóa cho phát triển kinh tế bền vững”.
 
Ông Aaeron Batten, Kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng: “Việt Nam cần sử dụng các khoản vay ưu đãi và viện trợ phát triển chính thức như nguồn vốn mồi cho với đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng”
Ông Aaeron Batten, Kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng: “Việt Nam cần sử dụng các khoản vay ưu đãi và viện trợ phát triển chính thức như nguồn vốn mồi cho với đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng”
 
PGS., TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày bài tham luận Phát triển kinh tế bền vững và những vấn đề đặt ra đối với đầu tư công.
PGS., TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày bài tham luận "Phát triển kinh tế bền vững và những vấn đề đặt ra đối với đầu tư công".
 
Ông Takefumi Yamazaki, Chuyên gia kinh tế, Viện Nghiên cứu chính sách Nhật Bản trình bày bài phân tích “Nợ nước ngoài: Lịch sử, các mô hình lượng hóa và chính sách”.
Ông Takefumi Yamazaki, Chuyên gia kinh tế, Viện Nghiên cứu chính sách Nhật Bản trình bày bài phân tích “Nợ nước ngoài: Lịch sử, các mô hình lượng hóa và chính sách”.
 
Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các luật về thuế, thu thập kinh nghiệm quốc tế, đề xuất các nội dung về chính sách động viên ngân sách nhà nước từ thuế hướng tới tăng trưởng bền vững.
Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các luật về thuế, thu thập kinh nghiệm quốc tế, đề xuất các nội dung về chính sách động viên ngân sách nhà nước từ thuế hướng tới tăng trưởng bền vững.
 
Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính phân tích một số vấn đề đặt ra và giải pháp đối với chính sách động viên thuế nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính phân tích một số vấn đề đặt ra và giải pháp đối với chính sách động viên thuế nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.
 
TS. Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực giám sát tài chính quốc gia trong thời gian tới.
TS. Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực giám sát tài chính quốc gia trong thời gian tới.
 
TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính nhận định, sự thành công của Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho việc tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam thường niên của Bộ Tài chính nhằm huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính – ngân sách nhà nước.
TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính nhận định, sự thành công của Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho việc tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam thường niên của Bộ Tài chính nhằm huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính – ngân sách nhà nước.