Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Chi trả hơn 1.034 tỷ đồng hỗ trợ cho 362.522 người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thu An

Với sự nỗ lực tích cực triển khai chính sách hỗ trợ tới người lao động của ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến ngày 10/9/2022, cơ quan BHXH đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động (NLĐ) với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tính đến hết ngày 31/8/2022, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện giảm mức đóng BHTN cho khoảng 347 đơn vị.
Tính đến hết ngày 31/8/2022, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện giảm mức đóng BHTN cho khoảng 347 đơn vị.

Trong đó, cơ quan BHXH đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho 362.522 NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ theo quy định với tổng số tiền chi trả hơn 1.028 tỷ đồng. Còn 2.693 NLĐ thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ và được cơ quan BHXH giải quyết hưởng theo đúng quy định nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do NLĐ đăng ký nhận tiền nhưng chưa đến cơ quan BHXH nhận hỗ trợ; có những trường hợp, cơ quan BHXH đã chuyển ngân hàng để chi qua tài khoản cho NLĐ song số tài khoản NLĐ cung cấp sai nên việc chi trả chưa thực hiện được… Đối với các trường hợp này, NLĐ sẽ nhận được hỗ trợ ngay sau khi cung cấp lại thông tin số tài khoản hoặc đến nhận tại cơ quan BHXH. Ngoài ra, còn một số trường hợp NLĐ: không đủ cơ sở, điều kiện thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ; đề nghị hưởng hỗ trợ cùng lúc ở nhiều nơi hoặc không có nguyện vọng nhận hỗ trợ…

Bên cạnh việc quyết liệt triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ từ Quỹ BHTN, ngành BHXH Việt Nam đã phát huy lợi thế sẵn có từ cơ sở dữ liệu quản lý đơn vị tham gia BHTN của Ngành để nhanh chóng xác định số đơn vị sử dụng lao động cùng số tiền (dự kiến) được giảm đóng vào Quỹ BHTN trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/10/2021 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ.

Kết quả, tính đến hết ngày 31/8/2022, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện giảm mức đóng BHTN cho khoảng 347 đơn vị (tương ứng 11,98 triệu lao động với số tiền giảm đóng trong 11 tháng là 8.385 tỷ đồng). Dự kiến, đến hết tháng 09/2022, số tiền giảm đóng vào quỹ BHTN trong 12 tháng đối với NSDLĐ khoảng trên 9.200 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời gói hỗ trợ của ngành BHXH Việt Nam cho thấy, vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết liệt trong công tác đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHTN của Ngành; theo đó đã được NLĐ, người sử dụng lao động và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.

Bám sát thực tiễn, nắm bắt khó khăn của NLĐ và người sử dụng lao động, ngành BHXH Việt Nam luôn đồng hành cùng các Bộ, ngành và các địa phương, tham mưu, đề xuất Chính phủ kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động khắc phục khó khăn, đảm bảo cuộc sống, góp phần phục hồi kinh doanh, sản xuất, củng cố và phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua việc triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ từ Quỹ BHTN đã góp phần củng cố niềm tin của NLĐ, người sử dụng lao động vào chính sách BHTN, từ đó tiếp tục chủ động tham gia BHTN, góp phần hiệu quả trong việc phát triển người tham gia BHTN.