VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
 Cục Thuế Hải Dương trở thành đơn vị thứ hai thực hiện sáp nhập chi cục thuế

Cục Thuế Hải Dương là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện sáp nhập 100% Chi cục Thuế cấp huyện thành Chi cục Thuế khu vực.

Cục Thuế Hải Dương trở thành đơn vị thứ hai thực hiện sáp nhập chi cục thuế

Bộ Tài chính vừa công bố Quyết định về việc hợp nhất chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đây là cục thuế thứ 2 trong cả nước thành lập các chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các chi cục thuế, cũng là cục thuế đầu tiên trong cả nước thực hiện sáp nhập 100% chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực.

Nam Định: Sắp xếp, sáp nhập không gây khó khăn cho người nộp thuế

192 chi cục thuế sẽ được ghép thành 90 chi cục

Sắp xếp chi cục thuế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

Tinh gọn toàn diện bộ máy toàn ngành Thuế

Hải Dương tích cực triển khai sắp xếp các chi cục thuế

Sắp xếp Chi cục Thuế, đảm bảo đoàn kết thống nhất nội bộ

Theo Bộ Tài chính, tháng 10 vừa qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai quyết định hợp nhất 7 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực. Kết quả bước đầu cho thấy, kể từ khi đi vào hoạt động, các chi cục thuế khu vực ở Quảng Ninh đã hoạt động thuận lợi, thông suốt, không xảy ra hiện tượng ách tắc và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

Với những kết quả đó, Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương triển khai Quyết định 1867/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất 10 chi cục Thuế huyện thành 5 chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Sau khi sáp nhập, Cục Thuế Hải Dương là đơn vị đầu tiên sáp nhập 100% các Chi cục thuế huyện thành chi cục Thuế khu vực, qua đó đã giảm được 5 đầu mối cấp chi cục thuế và 45 đội thuế (từ 84 đội thuế xuống còn 39 Đội thuế). 

Để tạo điều kiện cho Cục Thuế Hải Dương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi triển khai chi cục thuế khu vực, Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện để tổ chức Đảng của các Chi cục thuế khu vực được chuyển sang trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hải Dương. 

Được biết, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 giảm 50% số lượng chi cục Thuế từ 711 chi cục xuống còn 420 chi cục. Để triển khai các mục tiêu đó, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã cùng các Cục thuế tỉnh, TP xây dựng Đề án chi tiết thành lập các Chi cục thuế khu vực. Đề án tổng thể cũng đã được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có việc triển khai thí điểm tại 06 Cục Thuế gồm: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Cà Mau.

Việc công bố Quyết định thành lập chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương là dấu ấn quan trọng trong lộ trình cải cách, tinh giản tổ chức, bộ máy ngành thuế toàn quốc nói chung và ngành thuế tỉnh Hải Dương nói riêng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM