Nam Định: Sắp xếp, sáp nhập không gây khó khăn cho người nộp thuế

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Đại diện Cục Thuế Nam Định cho biết, năm 2018, đơn vị đang gấp rút triển khai sắp xếp, sáp nhập 6 chi cục thuế huyện, thành phố thành 3 chi cục thuế khu vực. Năm 2020, đơn vị tiếp tục sắp xếp sáp nhập 2 chi cục thuế thành 1 chi cục thuế khu vực.

Cục Thuế Nam Định vẫn sử dụng trụ sở cũ sau khi sáp nhập chi cục thuế khu vực, do đó không gây xáo trộn cũng như khó khăn cho người nộp thuế. Ảnh: Tuấn Vinh
Cục Thuế Nam Định vẫn sử dụng trụ sở cũ sau khi sáp nhập chi cục thuế khu vực, do đó không gây xáo trộn cũng như khó khăn cho người nộp thuế. Ảnh: Tuấn Vinh

Như vậy, đến năm 2020, Cục Thuế Nam Định còn 6 chi cục thuế, giảm 4 chi cục thuế so với thời điểm hiện tại là 10 chi cục thuế.

Cụ thể, từ nay đến tháng 9/2018, Cục Thuế Nam Định sẽ sáp nhập Chi cục Thuế TP Nam Định với Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc; sáp nhập Chi cục Thuế huyện Ý Yên với Chi cục Thuế huyện Vụ Bản; sáp nhập Chi cục Thuế huyện Nam Trực với Chi cục Thuế huyện Trực Ninh.

Năm 2020, Cục Thuế Nam Định tiếp tục sáp nhập Chi cục Thuế huyện Giao Thủy với Chi cục Thuế huyện Xuân Trường.

Đại diện Cục Thuế Nam Định cho biết thêm, để việc sáp nhập bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và xây dựng bộ máy quản lý thuế tinh gọn…, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo triển khai thành lập chi cục thuế khu vực; triển khai xây dựng đề án về địa điểm đặt trụ sở, nhân sự, tổ chức đảng và các đoàn thể báo cáo Tổng cục Thuế và cấp có thẩm quyền để trình Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với việc triển khai xây dựng đề án, Cục Thuế Nam Định cũng đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ công chức trong toàn đơn vị chấp hành tốt chủ trương về sắp xếp, sáp nhập nhưng đồng thời vẫn phải thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, nhằm thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Cũng theo đại diện Cục Thuế Nam Định, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế tiếp tục sử dụng trụ sở chi cục thuế cũ không phải trụ sở của chi cục thuế khu vực để giao dịch với người nộp thuế như: Bộ phận một cửa, trước bạ và thu khác, đội thuế liên xã, phường… vì vậy, về cơ bản cũng sẽ không gây khó khăn cũng như xáo trộn cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.