Chưa cổ phần hóa 3 bệnh viện thuộc ngành Giao thông Vận tải

PV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện thuộc Bộ này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Nguồn: baonghean.vn
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Nguồn: baonghean.vn
Trước đó vào đầu năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi tới lãnh đạo Chính phủ xin ý kiến về việc tạm dừng thực hiện cổ phần hóa 3 bệnh viện, gồm: Bệnh viện Nam Thăng Long, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh và Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng.
Về vấn đề này, ngày 23/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 2753/VPCP-DMDN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thuộc Bộ Giao thông Vận tải, trong đó, đồng ý với đề nghị của Bộ này về tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện nói trên.
Phó Thủ tướng cũng đồng ý để 3 bệnh viện trên được quyết toán khoản chi phí cổ phần hóa đã chi từ nguồn thu hằng năm của đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp có khó khăn về tài chính, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo 3 đơn vị lập hồ sơ và thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính trong xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính.