VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn băn khoăn, các quy định cụ thể như thế nào?

Gần 100% doanh nghiệp, tổ chức tại Hà Nội đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

Lộ vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử của công ty bảo hiểm

Gần 88% doanh nghiệp tại Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử

Tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020, Chính phủ quy định việc tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

Theo đó, việc tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử được áp dụng để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Việc tra cứu, cung cấp thông tin hóa đơn điện tử phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng đối tượng.

Việc sử dụng thông tin hóa đơn điện tử được cung cấp phải đảm bảo đúng mục đích, phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên sử dụng thông tin; đồng thời phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bảo về bí mật nhà nước.

Đối với tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường phải tuân thủ theo quy định:

Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn đỉện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy.

Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử.

Trong trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn thì cơ quan nhà nước, người cỏ thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra thực hiện tra cứu thông tin hóa đơn điện tử theo hình thức nhắn tin.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định đối tượng cung cấp thông tin, sử đụng thông tin hóa đơn điện tử gồm:

Tổng cục Thuế là đơn vị cung cấp thông tin hóa đơn điện tử đối với để nghị của các cơ quan, tô chức quản lý nhà nước cấp Trung ương. Cục Thuế, Chi cục Thuế cung cấp thông tin đối với đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý đồng cấp.

Các bên sử dụng thông tin hóa đơn điện tử bao gồm: Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh là người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; các tổ chức, cá nhân là người mua hàng hóa, dịch vụ; Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường;

Cùng với đó là các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng; Các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; Các tổ chức sử dụng thông tin chứng từ điện tử để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM