VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nhập khẩu Tượng Phật có được miễn thuế?

Ngày 09/2/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn số 784/TCHQ-TXNK trả lời Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về miễn thuế nhập khẩu đối với 02 pho Tượng Phật.

Hải quan Bình Dương khẩn trương "vào cuộc" ngay sau Tết

[Infographics] 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan năm 2021

Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn 2021-2030

Tạo thuận lợi hóa thương mại thông qua hợp tác Hải quan Việt Nam - ASEAN

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 05/HĐTS-VP1 ngày 11/01/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với 02 pho Tượng Phật ngọc cho chùa Vĩnh Nghiêm, nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan có Công văn số 784/TCHQ-TXNK gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đó khẳng định, căn cứ Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì không có cơ sở pháp lý để xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với 02 pho Tượng Phật ngọc nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam cho chùa Vĩnh Nghiêm. 

Như vậy, việc tính thuế nhập khẩu đối với 2 pho tượng Phật ngọc này vẫn được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM