Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi):

Cơ sở pháp lý nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công

PV.

Trong phiên thứ 3 diễn ra vào chiều 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi).

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thay mặt Chính phủ đề xuất đổi tên dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhằm phù hợp với quy định tại Hiến pháp 2013.

Trình bày báo cáo của Chính phủ về dự án Luật, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, tài sản công tại Việt Nam có phạm vi, quy mô rất lớn. Đồng thời là cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và là nguồn lực quan trọng, bền vững có thể khai thác để phát triển kinh tế - xã hội.

Bởi vậy, việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện nay là cần thiết nhằm thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật mới được Quốc hội ban hành có liên quan, tác động trực tiếp tới quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ trưởng cho biết, Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gồm 10 chương, 137 điều, trong đó có 5 chương quy định về các vấn đề chung và 5 chương quy định chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công.

Dự án Luật này được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, kế thừa những nội dung, quy định hiện hành còn phù hợp, đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả trong thực tế; sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, hạch toán đầy đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật.

Nhờ đó, Dự thảo Luật sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật hiện hành; bảo đảm việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới về khai thác nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, nhiều ý kiến trong Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc đổi tên từ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) thành Luật quản lý, tài sản công là hợp lý, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định tại Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật dân sự 2015.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội về dự án Luật trình bày tại phiên họp cũng đánh giá cao Ban soạn thảo đã có quá trình chuẩn bị công phu, hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ đối với công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, cần quan tâm đến phạm vi điều chỉnh của Luật, bảo đảm độ bao quát của Luật trong quản lý tài sản Nhà nước, gồm các tài sản hữu hình, những tài sản Nhà nước thuộc về các giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần...