Công bố 7 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá

Phạm Nga

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1486 ngày 11/8/2022 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, 7 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá bao gồm: TCVN 6666:2022 thuốc lá điếu đầu lọc; TCVN 6667:2022 thuốc lá điếu không đầu lọc; TCVN 6675:2022 thuốc lá-xác định độ ẩm-ơhương pháp dùng tủ sấy; TCVN 6946:2022 vật liệu làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc bao gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng ISO 2965:2019 hoặc gián đoạn và dải băng cuốn có độ thấu khí khác nhau - xác định độ thấu khí; TCVN 6679:2022 thuốc lá điếu - xác định nicotin trong tổng hàm lượng chất hạt từ luồng khói chính - phương pháp sắc ký khí ISO 10315:2021; TCVN 7096:2022 máy hút thuốc lá phân tích thông dụng - định nghĩa và các điều kiện chuẩn ISO 3308:2012; TCVN 13583:2022 thuốc lá nguyên liệu - đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm

Thực tế thời gian qua cho thấy, sản xuất thuốc lá thực sự trở thành ngành sản xuất trên quy mô công nghiệp và trở nên phổ biến trên thế giới. Đi cùng với đó là số lượng người hút thuốc cũng như số lượng thuốc lá tiêu thụ tăng lên rõ rệt. Từ đó, đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong công tác đảm bảo, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và tiêu thụ thuốc lá.