Công ty Cổ phần chứng khoán TP.Hồ Chí Minh dính “chàm”

PV.

(Tài chính) Ngày 11/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, do “tự ý” bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ môi giới.

Cụ thể, Công ty này đã làm trái với quy định của pháp luật khi tự ý bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ môi giới, vi phạm quy định tại Điểm c  Khoản 1 Điều 62 Luật Chứng khoán; Công ty chưa giám sát, ngăn ngừa một cách hiệu quả để xảy ra vi phạm của người hành nghề, nhân viên môi giới, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 71 Luật Chứng khoán.

Xét về tính chất mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như sau: Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2012 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP). Đồng thời, phạt tiền 85.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng mức phạt là 105.000.000 đồng

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Viết Xuân, người hành nghề chứng khoán và bà Phạm Thị Sương, nhân viên môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Viết Xuân và bà Phạm Thị Sương đã cho khách hàng mượn chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khác để bán, vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 22 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).
 
Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt ông Nguyễn Viết Xuân 85.000.000 đồng và bà Phạm Thị Sương 85.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 22 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Đồng thời, thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của ông Nguyễn Viết Xuân theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 22 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.