Cục Thuế Nam Định đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Đối với Cục Thuế Nam Định, việc đa dạng hoá và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế không chỉ đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý chuyên ngành, mà đây còn là điểm mấu chốt, nhân tố quan trọng nhằm thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Cục Thuế sẽ đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa thống thuế theo hướng duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO 9001:2008. Nguồn: internet
Cục Thuế sẽ đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa thống thuế theo hướng duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Nguồn: internet
Chính vì vậy ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế về mọi mặt. Năm 2014 là năm có nhiều cơ chế, chính sách mới được ban hành và thực thi theo hướng có lợi cho doanh nghiệp (DN). Nhằm đưa các văn bản này phát huy hiệu quả sớm nhất, Cục Thuế đã xây dựng và triển khai cả kế hoạch với đa dạng các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ được thực hiện song hành.

Đầu tiên là việc nghiên cứu, biên soạn lại các nội dung hướng dẫn thực hiện các thủ tục, chính sách thuế cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu để DN, hộ kinh doanh có thể tiếp cận và triển khai được ngay. Sau đó, bằng việc công khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở các cơ quan thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của ngành, Cục Thuế đã tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể của nền kinh tế nắm bắt và hiểu rõ phương thức triển khai, áp dụng vào thực tế. Đặc biệt, để tập trung sự chú ý, lưu tâm của các tổ chức, cá nhân với nghĩa vụ nộp thuế, trong 5 tháng vừa qua, Nam Định đã triển khai liên tiếp các chương trình hỗ trợ người nộp thuế trên diện rộng.
 
Tiêu biểu nhất là việc tổ chức Tuần lễ “hỗ trợ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và Thu nhập DN năm 2013”, qua đó không chỉ tiếp nhận và giải quyết gần 1200 hồ sơ quyết toán thuế với tỷ lệ 51% được nộp qua mạng điện tử, cơ quan thuế các cấp còn hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho gần 700 lượt người nộp thuế, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoàn thành nghĩa vụ với NSNN.

Trong nỗ lực đưa các tiện ích mới nhất, hiện đại nhất vào ứng dụng để nâng cao chất lượng phục vụ DN, Cục Thuế Nam Định đã đẩy mạnh thực hiện kê khai thuế qua mạng trên phạm vi toàn tỉnh để thực hiện bằng được mục tiêu đến hết năm 2014 có 90% DN đang quản lý, 100% DN mới phát sinh thực hiện kê khai thuế trên môi trường mạng thông tin điện tử.

Cũng không nằm ngoài mục tiêu hỗ trợ các DN tháo gỡ khó khăn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục Thuế đã yêu cầu các phòng quản lý, chi cục thuế tập trung xử lý ngay các vướng mắc DN phản ánh; xem xét rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân ổn định và phát triển hoạt động.

Tính từ đầu năm đến nay, cùng với việc ưu tiên xử lý nhanh các hồ sơ đăng ký, cấp mã số thuế mới, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện hoàn thuế cho hàng chục hồ sơ, với số tiền thuế hoàn trả cho DN 283,2 tỷ đồng.. Số tiền thuế được hoàn trả này đã trực tiếp hỗ trợ về vốn để các DN, hộ kinh doanh ổn định và phát triển, trên cơ sở đó có nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ với NSNN.
 
Gần đây nhất, trong các ngày 15 - 21/5, đáp ứng yêu cầu của các DN trên địa bàn, Cục Thuế đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC tổ chức 2 lớp bồi dưỡng miễn phí kiến thức tài chính, kế toán DN và kế toán thuế cho hơn 330 lãnh đạo DN, kế toán trưởng, kế toán viên của các DN trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo về việc hỗ trợ DN gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình phức tạp trên Biển Đông, Cục Thuế đã thành lập Tổ thường trực do một Phó Cục trưởng làm tổ trưởng để triển khai các biện pháp hỗ trợ DN kịp thời. 
 
Được tiếp thêm động lực mạnh mẽ cả về vật chất và tinh thần từ ngành thuế, hoạt động SXKD trên địa bàn đã dần phục hồi, theo đó tiến độ thu ngân sách đã được cải thiện hơn. Tính đến hết tháng 5, tổng thu nội địa tính cân đối do ngành thuế thực hiện ước đạt 995,6 tỷ đồng, bằng 52% dự toán pháp lệnh, 51% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Đáng mừng là một số khoản thu đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao là: thu từ DN đầu tư nước ngoài đạt 63% dự toán, tăng 61% so với cùng kỳ; thuế TNCN đạt 54% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 108% dự toán, tăng 171% so với cùng kỳ năm 2013.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị thu đã đạt được tiến độ khả quan trong thực hiện dự toán, như Chi cục Thuế Hải Hậu 69%, Giao Thủy 78%, Xuân Trường 94%, Vụ Bản 82%, Phòng quản lý thuế TNCN 112%. Với diễn tiến này, Cục Thuế Nam Định ước tính sẽ hoàn thành được hơn 60% dự toán thu NSNN trong 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề để đạt được mục tiêu đề ra cho cả năm 2014.
 
Nhưng dù thế thì trong dự kiến các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành thuế từ nay đến cuối năm, các biện pháp hỗ trợ DN vẫn được nhấn mạnh như những yếu tố mấu chốt để khơi thông, phát triển nguồn thu. Chính vì vậy, cùng với việc thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu NSNN; tăng cường công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, Cục Thuế Nam Định luôn yêu cầu cơ quan thuế các cấp  tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền, phát triển đa dạng, phong phú các phương thức hỗ trợ để kịp thời khơi thông mọi vướng mắc cho người nộp thuế.

Đặc biệt, Cục Thuế sẽ đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa thống thuế theo hướng duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO 9001:2008 cho toàn ngành; đầu tư nâng cấp sửa đổi kịp thời các ứng dụng đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng của DN, từ đó rà soát loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với NSNN.