Cục Thuế Ninh Bình: Thành công nhờ cải cách toàn diện

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Cùng với sự kiện tái lập tỉnh, Cục Thuế Ninh Bình được thành lập ngày 29/1/1992. Trải qua 25 năm, Cục Thuế Ninh Bình không ngừng lớn mạnh, đóng góp lớn vào thành tích chung của ngành Thuế và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bộ phận một cửa Cục Thuế Ninh Bình luôn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách thuế mới.
Bộ phận một cửa Cục Thuế Ninh Bình luôn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách thuế mới.

Tổng thu nội địa năm 2016 gấp 186 lần số thu của năm đầu tái lập tỉnh…

Đổi thay mạnh mẽ

Sau hơn 25 năm, Cục Thuế Ninh Bình đã trưởng thành và tiến bộ về mọi mặt, từ cơ chế, mô hình quản lý đến quy mô thu ngân sách, cơ cấu bộ máy tổ chức, chất lượng cán bộ công chức thuế được nâng cao… 

Năm 1992, số thu ngân sách toàn tỉnh mới đạt 39 tỷ đồng. Đến năm 1995 tổng thu đạt 84 tỷ đồng, tăng 2,15 lần so với năm 1992. Năm 2005, tổng thu đạt 639 tỷ đồng, tăng hơn 7,6 lần so với năm 1995. Năm 2010 tổng thu đạt 3.043 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với năm 2000. Năm 2016 dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao thu ngân sách 3.987 tỷ đồng; tổng thu thực hiện được 7.262 tỷ đồng, gấp 186 lần so với năm đầu tái lập tỉnh, vượt 51% dự toán. 100% các đơn vị thu đều hoàn thành vượt dự toán và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu. 

Cũng trong 25 năm qua, cùng ngành Thuế cả nước, Cục Thuế Ninh Bình tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa công tác quản lý thuế thay đổi hẳn diện mạo hoạt động quản lý thuế. Cơ quan thuế các cấp ở Ninh Bình đã góp phần tích cực giúp các doanh nghiệp (DN), doanh nhân, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt pháp luật thuế. 

Những năm đầu tái lập tỉnh, Cục Thuế Ninh Bình quản lý người nộp thuế bằng phương pháp thủ công; trực tiếp đi thu thuế về nộp cho kho bạc... Đến nay, thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế, tại cơ quan Văn phòng Cục Thuế và 8 chi cục thuế đã triển khai thực hiện tốt việc quản lý thuế theo chức năng; người nộp thuế thực hiện tốt việc tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Những năm qua Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong việc cấp đăng ký kinh doanh, giấy phép, mẫu dấu, mã số thuế cho các DN đảm bảo đơn giản, nhanh gọn và rút ngắn thời gian làm các thủ tục cho người nộp thuế. 

Đơn vị đã thực hiện tốt việc giải quyết các TTHC thuế thông qua bộ phận “một cửa”; cấp mới hàng nghìn mã số thuế cho các DN mới thành lập; thực hiện quản lý kê khai thuế theo công nghệ hiện đại; triển khai tập huấn hướng dẫn, cung cấp miễn phí, phần mềm kê khai áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều cho các DN trên địa bàn; hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế điện tử cho 100% DN trên địa bàn, nhằm rút ngắn thời gian, tiền bạc cho việc thực hiện chính sách thuế cho người nộp thuế. Đến nay tỷ lệ khai thuế điện tử đã đạt 100% DN trên địa bàn; tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt 98%. 

Ngoài ra Cục Thuế cũng thường xuyên tuyên truyền các chính sách thuế mới, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc thông qua đường dây “nóng”, tổ chức hội nghị  đối thoại, trả lời bằng văn bản cho hàng nghìn lượt người nộp thuế trên địa bàn. Đến nay việc thực hiện chính sách thuế của người nộp thuế đã dần đi vào nền nếp. Quan hệ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế có nhiều thiện cảm. Công việc hành chính thuế được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, không gây phiền hà, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu.

Tiếp tục con đường cải cách

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của Cục Thuế Ninh Bình năm 2017 và những năm tiếp theo là khá nặng nề. Cùng với việc tập trung phấn đấu hoàn thành dự toán thu hàng năm CụcThuế tiếp tục triển khai mạnh mẽ Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2016 - 2020. Cán bộ công chức Cục Thuế Ninh Bình đang ra sức nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thành công chương trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, phục vụ tốt người nộp thuế cùng chấp hành tốt chính sách thuế,...

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Ninh Bình đã xác định những giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Trước hết là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế nhằm nâng cao ý thức, tính tuân thủ trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Đơn vị các cấp tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp trong công tác quản lý thuế; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong việc phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản hóa, công khai hóa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện pháp luật thuế; đồng thời tiết kiệm được chi phí và nguồn lực quản lý của cơ quan thuế. Đơn vị thực hiện đúng và không ngừng cải tiến các quy trình nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu; tích cực chống thất thu, nợ đọng thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận, trốn thuế.

Tiếp tục kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, thường xuyên đào tạo và đào tạo lại gắn với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cán bộ thuế...