Agribank Bà Rịa – Vũng Tàu:

Dẫn đầu địa bàn trong triển khai dịch vụ uỷ nhiệm thu ngân sách

PV.

Với lợi thế mạng lưới rộng lớn (gồm 27 điểm giao dịch tại Hội sở, 6 chi nhánh huyện và 16 phòng giao dịch trên các địa bàn xã, phường), trong 7 tháng đầu năm, Agribank Bà Rịa – Vũng Tàu đã thu được 81.560 món với số tiền nộp ngân sách trên 6,7 tỷ đồng. Thanh toán điện tử song phương được 68.636 món với số tiền là 3,979 tỷ đồng.

Kết quả và con số thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) và các khoản thanh toán điện tử song phương mà Agribank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chiếm thị phần lớn nhất trong số các ngân hàng thương mại đang hoạt động trên địa bàn.

Được biết, trên cơ sở thoả thuận giữa cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và Agribank về uỷ nhiệm thu NSNN và thanh toán điện tử song phương, trong hơn 2 năm qua, Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu và các chi nhánh trực thuộc đã phối hợp rất tích cực với cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước trong việc triển khai dịch vụ mới này nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán, góp phần giảm tối đa các quy trình kê khai nộp thuế và các khoản thu khác vào NSNN.

Ông Nguyễn Văn Liệu, phó giám đốc Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Việc được tham gia thực hiện dịch vụ công theo chủ trương cải cách hành chính tại Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, đối với hệ thống Agribank nói chung và Chi nhánh nói riêng là một hoạt động hết sức có ý nghĩa. Nó không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực mà còn giúp khách hàng lựa chọn địa chỉ giao dịch thuận tiện, thay vì phải đến Kho bạc Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ.

“Việc được Nhà nước tin tưởng giao trách nhiệm triển khai thực hiện dịch vụ công cho thấy vai trò rất lớn của Agribank. Để góp phần cùng với hệ thống hoàn thành trọng trách này, ngay từ khi bắt đầu triển khai, ban lãnh đạo Chi nhánh đã rất quan tâm, sát sao chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như nguồn nhân lực nhằm phục vụ khách hàng được tốt nhất có thể”, ông Nguyễn Văn Liệu chia sẻ.

Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công, Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật liệu, giấy tờ in đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra.

Về nguồn nhân lực, Chi nhánh cũng đã điều động, bố trí 26 cán bộ nhân viên am hiểu nghiệp vụ, nhiệt tình từ Hội sở Tỉnh, từ 06 chi nhánh và 16 phòng giao dịch trực thuộc để đảm bảo phục vụ nhanh chóng, kịp thời việc thu NSNN và thanh toán điện tử song phương cho khách hàng.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên ngay trong năm 2015 - năm đầu thực hiện dịch vụ uỷ nhiệm thu, Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu được 117.349 món với số tiền nộp nào NSNN là 11.712 tỷ đồng; thanh toán điện tử song phương được 120.560 món với số tiền 6.616 tỷ đồng.

Số thu vào NSNN và thu qua thanh toán điện tử song phương tại các điểm giao dịch của Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu không những ổn định mà còn luôn tăng trưởng. Năm 2016, Chi nhánh thu được 138.335 món, tương đương với 12,329 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015. Thanh toán điện tử song phương được 128.047 món với số tiền 8,1 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2015.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2017, Chi nhánh cũng đã thu được 81.560 món với số tiền nộp NSNN trên 6,7 tỷ đồng. Thanh toán điện tử song phương được 68.636 món với số tiền là 3,979 tỷ đồng. Với kết quả trên Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu đã chiếm lĩnh và dẫn đầu trong triển khai dịch vụ uỷ nhiệm thu ngân sách lớn nhất trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngoài thực hiện tốt dịch vụ uỷ nhiệm thu ngân sách, Agribank Bà rịa - Vũng Tàu còn tích cực tham gia triển khai các dịch vụ nộp thuế theo ký kết giữa Tổng cục Thuế với Agribank.

Trao đổi về hoạt động này, ông Nguyễn Đình Liệu nhìn nhận: Do khối lượng thu NSNN phát sinh ngày càng nhiều, khiến cho hạ tầng kết nối công nghệ thông tin giữa cơ quan Kho bạc Nhà nước và ngân hàng đôi lúc còn chưa được như mong muốn, dẫn đến việc đối chiếu số liệu phát sinh trong ngày còn chậm.

Đặc biệt, hạn mức số dư tồn quỹ cuối ngày của Kho bạc Nhà nước ở cấp huyện còn thấp nên Ngân hàng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu thanh toán, để cải thiện tình hình này, trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp cải tiến, nâng cấp trang thiết bị, máy móc để phục vụ khách hàng tốt và hiệu quả hơn.