Đo lường chính xác giúp đảm bảo công bằng trong thương mại

Phạm Nga

Ngày 6/1/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã tổ chức Hội thảo “Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp”.

Đo lường đóng vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng.
Đo lường đóng vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đo lường luôn đóng vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng.

Đo lường chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng trong thương mại, đảm bảo sự trong sạch của môi trường và sức khoẻ của nhân dân. Đo lường chính xác là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và công bằng xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận liên quan đến giải pháp quản lý trạm, trụ sạc xe điện trong giai đoạn hiện nay; liên kết chuẩn thời gian cho hệ thống cung cấp timestamp trong định danh và các chứng thực điện tử; hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực lưu lượng khí tại Viện Đo lường Việt Nam đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và đo lường chính xác trong doanh nghiệp...

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra Lễ kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20/1 nhằm ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam. Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đo lường" cho các cá nhân đã có đóng góp trong sự nghiệp đo lường, đồng thời động viên đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, các tổ chức, cá nhân đã và đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực đo lường; thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế về đo lường.