Doanh nghiệp khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn

PV. (Tổng hợp)

Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế VAT là thuế thực tế thu của người tiêu dùng thông qua việc nộp thuế của người sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay người tiêu dùng ít khi lấy hóa đơn, nhưng có trường hợp lấy hóa đơn thì phải tính thêm 10%-15% tổng số giá trị mua hàng, như vậy sẽ gây thất thoát của nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trước kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài chính đã có Công văn số 878/BTC-TCT ngày 19/01/2017 trả lời cụ thể về vấn đề này.
Theo đó, tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
“Điều 15. Lập hóa đơn
1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này….”
“Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn
1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn…
Tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định quy định:
“Điều 24. Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ

1. Yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ…”

Như vậy, căn cứ quy định trên, doanh nghiệp khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho người mua (khách hàng).

Trong trường hợp bán hàng hóa có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì về nguyên tắc không phải lập hóa đơn.

Tuy nhiên, trường hợp bán hàng hóa có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần nhưng người mua yêu cầu có hóa đơn thì doanh nghiệp bán hàng vẫn phải lập hóa đơn giao cho người mua.

Bộ Tài chính cho biết, việc doanh nghiệp không lập hóa đơn khi bán hàng là hành vi vi phạm và doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi không lập hóa đơn và hành vi trốn thuế.

Bởi vậy, Bộ Tài chính đề nghị người mua - người tiêu dùng là các tổ chức, cá nhân - khi mua hàng hóa của các doanh nghiệp cần yêu cầu doanh nghiệp bán lập và giao hóa đơn đúng quy định.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp bán hàng hóa cố tình không lập hóa đơn thì đề nghị các tổ chức, cá nhân thông báo tên, địa chỉ, Mã số thuế của Doanh nghiệp bán tới đường dây nóng của ngành thuế hoặc tới các cơ quan thuế địa phương để ngành thuế thực hiện kiểm tra ngay và xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp bán theo quy định.