Đóng BHXH 15 năm có được về hưu trước tuổi không?

Theo Chinhphu.vn

Bà Nguyễn Thị Loan (tỉnh Bắc Giang) 48 tuổi, đã đóng BHXH, BHYT được 15 năm, vì yếu nên không tiếp tục làm việc. Nếu bà Loan muốn nghỉ hưu trước thời hạn thì phải đóng BHXH bao nhiêu năm nữa? Khi nào mới đủ điều kiện được hưởng lương hưu và lương hưu của bà được tính thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về vấn đề này, BHXH tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Đối chiếu với trường hợp của bà Loan, năm nay bà 48 tuổi, đã đóng BHYT, BHXH được 15 năm, xét trong điều kiện làm việc bình thường thì: Trong trường hợp sức khỏe phục hồi thì bà tiếp tục làm việc và tham gia đóng BHXH bắt buộc thêm 5 năm nữa.

Đến năm 2022 là năm bà đã tham gia BHXH bắt buộc đủ 20 năm, tuổi đời 53, nếu suy giảm khả năng lao động 61% trở lên thì bà đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (theo điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật BHXH số 58/2014/QH13), tỷ lệ % tính hưởng lương hưu hàng tháng là 51% (theo điểm b, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015).

Trong trường hợp sức khỏe không thể phục hồi, bà phải tham gia BHXH tự nguyện thêm 5 năm tiếp theo để đủ 20 năm tham gia BHXH và phải chờ đến khi đủ 55 tuổi thì bà mới đủ điều kiện được hưởng lương hưu hàng tháng (theo điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015), tỷ lệ % tính hưởng lương hưu hàng tháng là 55%.