Duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm

Theo baohaiquan.vn

Năm 2016 là năm bản lề cho giai đoạn trung hạn tiếp theo thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm (BH) 2016-2020. Bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác giám sát từ xa, kiểm tra, thanh tra tại chỗ DN BH để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng trưởng 21,43%

Hiện nay, thị trường BH Việt Nam có 47 DNBH (không kể DN môi giới BH và tái BH). Trong đó, lĩnh vực BH phi nhân thọ có 29 DN và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài; lĩnh vực BH nhân thọ có 17 DN.

Theo ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát BH, Bộ Tài chính, trong năm 2015, thị trường BH vẫn tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng khá tích cực. Tổng doanh thu thị trường ước đạt 81.636 tỷ đồng, chiếm khoảng 2% GDP. Tổng doanh thu phí BH toàn thị trường đạt 68.024 tỷ đồng, tăng 21,43% so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu phí BH phi nhân thọ đạt 31.374 tỷ đồng (tăng 14%); doanh thu phí BH nhân thọ ước đạt 36.650 tỷ đồng (tăng 29,5%).

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH đạt 152.543 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 33.406 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ đạt khoảng 119.137 tỷ đồng. Tổng tài sản toàn thị trường đạt 201.141 tỷ đồng; tổng nguồn vốn chủ sở hữu toàn thị trường đạt 42.388 tỷ đồng; tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền BH ước đạt 21.160 tỷ đồng.

Tăng 2.852 tỷ đồng vốn điều lệ

Một trong những thành quả quan trọng của công tác giám sát, quản lý BH trong năm qua là những tín hiệu tích cực trong tái cấu trúc các DNBH. Trong năm 2015, có 13 DNBH hoàn thành tăng vốn điều lệ, trong đó có 5 DNBH nhân thọ, 8 DNBH phi nhân thọ với tổng số tiền là 2.852 tỷ đồng, góp phần nâng cao mức độ an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động đầu tư của các DNBH.

Hoạt động khai thác tại các mảng thị trường tiềm năng cũng được Bộ Tài chính chỉ đạo các DNBH tập trung triển khai nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tăng cường hiệu quả kinh doanh của các DNBH.

Có thể kể đến việc chấp thuận đăng ký điều chỉnh quy tắc, điều khoản và biểu phí BH vật chất xe cơ giới của các DNBH phi nhân thọ; phê chuẩn 16 sản phẩm BH sức khỏe của các DNBH phi nhân thọ và 46 sản phẩm mới của các DNBH nhân thọ; sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản 18 sản phẩm của các DNBH nhân thọ; đôn đốc các DNBH nộp báo cáo tài chính có xác nhận kiểm toán phục vụ cho việc phân tích, đánh giá hoạt động, tình hình tài chính của DN, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát DN...

Về công tác theo dõi, giám sát việc thoái vốn tại các DNBH, đến nay, Tập đoàn Than – Khoáng sản đã hoàn thành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện việc thoái vốn tại DNBH. Các DNBH còn lại đang xây dựng kế hoạch để giảm vốn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Việc thoái vốn được thực hiện theo quy định, không ảnh hưởng đến công tác quản trị DNBH.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các DNBH cũng đã thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về công bố thông tin, đảm bảo đúng, đủ, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

Cũng trong năm 2015, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, khuyến khích các DNBH triển khai các sản phẩm BH mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong đó, 6 DNBH nhân thọ đã được cấp phép triển khai BH hưu trí với doanh thu phí chiếm 0,76% tổng doanh thu phí; BH liên kết đầu tư chung đã thu hút sự tham gia của 13/17 DNBH nhân thọ với doanh thu phí tăng 44,37% so với cùng kỳ năm 2014; BH nông nghiệp được tiếp tục thí điểm đối với cây lúa, vật nuôi tại các tỉnh, thành phố theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và mở rộng BH trâu, bò cho các huyện tại tỉnh Hà Giang, dừng triển khai BH thủy sản (tôm, cá); BH thủy sản được bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ triển khai,...

Hướng tới chuẩn mực quốc tế

Đề cập những giải pháp tiếp tục duy trì tăng trưởng thị trường và tiếp tục tái cấu trúc DNBH trong năm 2016, Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh đánh giá, năm 2016 là năm bản lề cho giai đoạn trung hạn tiếp theo thực hiện Chiến lược phát triển thị trường BH 2016-2020. Với ý nghĩa đó, cơ quan quản lý, giám sát BH sẽ xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về kinh doanh BH; tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường an toàn, lành mạnh, hiệu quả...

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của DNBH, hướng tới việc thực hiện các chuẩn mực quốc tế, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện các cam kết quốc tế khi Hiệp định Việt Nam - EU và Hiệp định TPP có hiệu lực.

Đặc biệt, theo ông Khánh, năm 2016, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác giám sát từ xa, kiểm tra, thanh tra tại chỗ DNBH. Điều này sẽ hỗ trợ việc tăng cường thực hiện đánh giá DNBH theo định kỳ, kịp thời phát hiện sai phạm để có phương án xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra sẽ được tập trung vào kiểm tra tách quỹ và phân chia thặng dư tại 6 DNBH nhân thọ; kiểm tra 8 DNBH phi nhân thọ; kiểm tra hoạt động môi giới BH và công tác quản lý tài chính tại 4 DN môi giới BH; thanh tra chuyên đề 4 DNBH, thanh tra toàn diện 2 DNBH phi nhân thọ... “Tăng cường thanh kiểm tra và giám sát sẽ giúp DNBH kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai sót, qua đó góp phần làm cho thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn, DNBH hoạt động đúng pháp luật” - ông Khánh nhấn mạnh.

Một số nhiệm vụ cụ thể đã được Cục Quản lý, giám sát BH đề ra là: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về BH trong hoạt động đầu tư xây dựng; trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh BH nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, tạo điều kiện để DN phát triển hoạt động kinh doanh BH.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BH thủy sản; chủ động rà soát, triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách như: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chính sách BH nông nghiệp; nghiên cứu, xây dựng phương án hoàn thiện BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chính sách BH cháy, nổ bắt buộc, và nghiên cứu xây dựng chính sách BH thiên tai, BH năng lượng nguyên tử...

Năm 2016 cũng là năm Bộ Tài chính tăng cường công tác quản lý, giám sát DNBH thông qua việc rà soát, quán triệt việc tuân thủ pháp luật kinh doanh BH và tăng cường công tác quản trị DN; theo dõi thường xuyên về tình hình các DNBH có biên khả năng thanh toán thấp; thường xuyên giám sát, đôn đốc các DNBH triển khai thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo mức độ an toàn vốn của các DNBH phù hợp với quy mô hoạt động, cơ cấu đầu tư và khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

Không có DNBH bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt

Về tình hình tái cấu trúc các DNBH, tính đến nay, trên thị trường BH có: 9 DNBH phi nhân thọ, 16 DNBH nhân thọ thuộc nhóm 1; 19 DNBH phi nhân thọ thuộc nhóm 2; 1 DNBH phi nhân thọ thuộc nhóm 3; Không có DNBH nào thuộc nhóm 4 (nhóm DN mất khả năng thanh toán bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt và áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm).

Bộ Tài chính không xếp loại đối với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV - Metlife và Chi nhánh Công ty Bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội do 2 đơn vị này mới được thành lập năm 2014, chưa đủ thời gian xếp loại theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà:
Vẫn còn tình trạng trục lợi bảo hiểm


Thị trường BH hiện vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh ở một số DNBH; trục lợi BH trên thị trường vẫn diễn ra. Công tác thanh kiểm tra, giám sát DNBH đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được quy mô của thị trường. Do đó, năm 2016, công tác quản lý, giám sát BH sẽ phải tăng cường công tác thanh kiểm tra và sớm có kết luận kịp thời để cảnh báo, răn đe tạo điều kiện để thị trường BH phát triển tốt hơn.


Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm BH mới cần đánh giá các sản phẩm đã triển khai trong giai đoạn trước như BH liên kết đầu tư, BH vi mô, BH hưu trí tự nguyện…, để có giải pháp phát triển tốt hơn; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để DNBH phát triển.