CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bước tiến quan trọng trong huy động tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Bước tiến quan trọng trong huy động tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Vấn đề nổi cộm đang hâm nóng bầu không khí ở Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28) là vấn đề tài chính. Đây vốn được xem là nội dung phức tạp nhất nhưng cũng quan trọng nhất trong tất cả các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu.
Tín chỉ carbon - Cơ hội để huy động nguồn tài chính đầu tư phát triển rừng

Tín chỉ carbon - Cơ hội để huy động nguồn tài chính đầu tư phát triển rừng

Thị trường carbon đang phát triển nhanh chóng về thị phần giao dịch, cũng như các tổ chức tham gia. Để phát huy ưu thế của tín chỉ carbon, các cấp có thẩm quyền Việt Nam cần xây dựng cơ chế, chính sách quản lý thị trường carbon phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế.
Hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và bảo đảm môi trường

Hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và bảo đảm môi trường

Phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học là yêu cầu cần thiết và mang tính lâu dài. Đây cũng là xu thế chung mà Việt Nam phải thực hiện để hướng tới phát triển bền vững và cụ thể hóa mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Việt Nam cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng

Việt Nam cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng

Để hiện thực hóa mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khuyến nghị, Việt Nam cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng và đẩy nhanh quá trình thực hiện Chương trình thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
Các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực kiểm soát ô nhiễm không khí

Các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực kiểm soát ô nhiễm không khí

Cục Kiểm soát ô nhiễm (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có Công văn số 4108/KSONMT-CLMT đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, tập trung nguồn lực kiểm soát hoạt động có phát sinh khí thải, bụi và thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn.