GDP của Việt Nam năm 2017 tăng dần qua các quý

PV.

Khối nghiên cứu của ngân hàng HSBC vừa có báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam tháng 2/2017, trong đó dự báo GDP của Việt Nam năm 2017 sẽ tăng dần qua các quý.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo dự báo của HSBC, tăng trưởng GDP của Việt Nam các quý trong năm 2017 lần lượt là quý I đạt 6,3%; quý II đạt 6,4%; quý III đạt 6,7%; quý IV đạt 6,8%. Cùng với đó, chỉ số lạm phát các quý lần lượt là 5%; 4,4%; 4,6%; 3,6%.

Năm 2016 kết thúc với các chỉ số kinh tế vĩ mô đều khá lạc quan là cơ sở để HSBC đưa ra dự báo trên. Sang năm 2017, HSBC đánh giá ngành sản xuất vẫn gặt hái thành công. Kết quả khảo sát chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất cũng rất hứa hẹn. Chỉ số PMI tháng 12 đạt 52,4 điểm đã phản ánh sự cải thiện bền vững các điều kiện hoạt động của ngành.

Bên cạnh đó, cũng theo các chuyên gia của HSBC, cần phải tiếp tục các nỗ lực cải tổ tài chính công bao gồm việc bán cổ phần của Nhà nước trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Việc gần đây Chính phủ công bố tỷ lệ sở hữu Nhà nước trong các doanh nghiệp thay vì chỉ theo lĩnh vực như trước đây được HSBC đánh giá sẽ giúp tốc độ thoái vốn nhanh hơn, mở ra nhiều cơ hội tài khóa giúp kích thích các hoạt động kinh tế, đồng thời cải thiện các triển vọng tăng trưởng dài hạn.

HSBC khuyến nghị cải cách xung quanh tài chính công không nên chỉ bao gồm quản lý hiệu quả hơn các nguồn quỹ công và quản lý tốt hơn các khoản nợ, mà còn phải cổ phần hóa nhanh các doanh nghiệp Nhà nước.