Giám sát chặt chẽ việc giám định, kiểm tra chuyên ngành với mẫu thép nhập khẩu

PV.

Nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thương mại trong nhập khẩu thép, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục Hải quan địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc lấy mẫu phân tích, giám định, kiểm tra thực tế hàng hóa và chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 về áp dụng biện pháp tự vệ, theo đó, trong thời gian áp dụng mức thuế tự vệ đối với phôi thép là 23,3% và đối với thép dài là 15,4% (đến ngày 21/3/2017).

Hiệp hội Thép Việt Nam đã tiến hành theo dõi tình hình nhập khẩu thép trong thời gian qua và nhận thấy có hiện tượng lẩn tránh thuế tự vệ bằng cách khai chuyển mã số HS bị áp thuế sang các mã không bị áp thuế.

Cũng theo Quyết định 2968/QĐ-BCT, từ 22/3/2017 đến 21/3/2018 mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài lần lượt là 21,3% và 13,9%.

Trước phản ánh của Hiệp hội Thép Việt Nam về việc doanh nghiệp lẩn tránh thuế tự vệ với thép nhập khẩu bằng cách khai không đúng mã số hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý mặt hàng này. Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý mặt hàng này, giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu để giám định, kiểm tra chuyên ngành, không để xảy ra trường hợp mẫu được gửi đi phân tích, giám định không phải là hàng hóa thực nhập.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu thực hiện lấy mẫu lại để phân tích, giám định đối với các lô hàng thép nhập khẩu có dấu hiệu sai lệch về kết quả giám định, kiểm tra chuyên ngành. Báo cáo Tổng cục Hải quan với các trường hợp này trong đó nêu rõ dấu hiệu, lý do và đề xuất phương án thực hiện.

Cán bộ, công chức được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan sẽ chịu theo dõi, kiểm tra thường xuyên, trường hợp làm không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm.