Gói thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng thực hiện thế nào?

PV.

Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính đã quy định, gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thì phải thực hiện theo trình tự đấu thầu.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đơn vị thực hiện có nhiều hạng mục có giá trị dưới 20 triệu đồng như: photo tài liệu, bảo dưỡng điều hòa, sửa chữa xe ô tô do hỏng đột xuất, sửa máy tính, máy in, mua vé máy bay đi công tác, thuộc trường hợp mua sắm nhiều lần, địa điểm đầu tư khác nhau, nếu phải thực hiện theo quy định nêu trên thì rất khó khăn cho đơn vị. Vậy, việc mua sắm trên được thực hiện như thế nào?

Vấn đề này được Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp quy định một số nội dung về chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu dưới 100 triệu đồng (bao gồm cả gói thầu có giá trị mua sắm dưới 20 triệu đồng) như sau:

Thứ nhất, gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu (Khoản 2, Điều 15).

Thứ hai, về điều kiện thực hiện chỉ định thầu: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày (Khoản 3, Điều 15).

Thứ ba, về quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Khoản 2, Điều 17 được áp dụng đối với gói thầu tại Khoản 2, Điều 15 (gói thầu có giá không quá 100 triệu đồng).

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục mua sắm đặc biệt trong chi thường xuyên, do vậy, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định các trường hợp lựa chọn nhà thầu đặc biệt trong mua sắm thường xuyên, thì đối với gói thầu có giá trị dưới 20 triệu đồng, đề nghị đơn vị thực hiện nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn để thực hiện.