Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Hoàn thành 100% kế hoạch xuất hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021

Hà Anh

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), từ ngày 3/2 - 8/2/2021, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 10.238,31 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) theo đúng kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Trong đó, hỗ trợ nhân dân 14 tỉnh, thành phố dịp Tết Nguyên đán 2021 là 9.082,515 tấn gạo, đạt 100% kế hoạch; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 cho các tỉnh (Quảng Bình và Đắk Nông) là 1.155,795 tấn gạo.

Thực hiện Quyết định số 2285/QĐ-TTg ngày 31/12/2020, Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 và Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã có các quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực triển khai xuất cấp gạo kịp thời cho các địa phương, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng với 11.580,915 tấn gạo DTQG cho 16 tỉnh để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021. 

Đoàn công tác của Tổng cục DTNN do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác giao nhận gạo DTQG tại thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Đoàn công tác của Tổng cục DTNN do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác giao nhận gạo DTQG tại thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, Tổng cục DTNN đã có văn bản gửi UBND các tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương lập các phương án phân bổ, tiếp nhận gạo hỗ trợ cho nhân dân.

Với phương châm không để người dân thiếu gạo trong dịp Tết Nguyên đán, Tổng cục DTNN đã yêu cầu các Cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương có kế hoạch xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai xuất cấp gạo, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình giao nhận, cấp phát, sử dụng gạo.

Kết quả, đến ngày 8/2/2021, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 10.238,31 tấn/11.580,915 tấn gạo theo đúng kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Trong đó, hỗ trợ nhân dân 14 tỉnh, thành phố dịp Tết Nguyên đán 2021 là 9.082,515 tấn gạo, đạt 100% kế hoạch; Hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 cho các tỉnh (Quảng Bình và Đắk Nông) là 1.155,795 tấn gạo.

Đối với số gạo 1.342,605 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021, các địa phương đề nghị tiếp nhận sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tổng cục DTNN tiếp tục chỉ đạo các Cục DTNN khu vực triển khai xuất cấp ngay cho địa phương theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh.

Tổng cục DTNN cho biết, gạo DTQG hỗ trợ cho các địa phương luôn được các Cục DTNN khu vực xuất cấp đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời giao gạo tới tay người dân theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 4/2/2021, Đoàn công tác của Tổng cục DTNN do ông Phạm Vũ Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận gạo tại thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Xuất gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021 tại thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Xuất gạo DTQG cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021 tại thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 2.156,655 tấn gạo cho 75.174 nhân khẩu trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán là 1.127.61 tấn; hỗ trợ giáp hạt đầu năm là 1.029,045 tấn gạo.

Để triển khai thực hiện hỗ trợ gạo cho nhân dân các địa phương, ngày 1/2/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 349/QĐ-UBND để phân bổ số lượng 2.156,655 tấn gạo cho 8 huyện (Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Đồng Hới).

Qua kiểm tra thực tế tại tỉnh Quảng Bình cho thấy, việc giao, nhận gạo DTQG được các cấp chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng Bình giám sát chặt chẽ; gạo DTQG được trao đến tận tay người dân đảm bảo chất lượng, số lượng theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.