Hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo, 80.000 tấn thóc

PV.

Đến ngày 20/8/2020, 22 cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.

Cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang thực hiện các quy trình bảo quản gạo sau khi nhập kho. Nguồn: internet
Cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang thực hiện các quy trình bảo quản gạo sau khi nhập kho. Nguồn: internet

Ngày 12/3/2020, các đơn vị dự trữ nhà nước đã mở thầu mua 190.000 tấn gạo, kết quả đã trúng thầu 178.000 tấn nhưng chỉ ký hợp đồng được 7.700 tấn và đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 7.700 tấn gạo vào ngày 30/6/2020. Còn lại 182.300 tấn chưa mua được phải tổ chức đấu thầu lại; trong đó có 12.000 tấn không trúng thầu và 170.300 tấn nhà thầu trúng thầu từ chối ký hợp đồng.

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các nước trên thế giới và trong khu vực đều đã dừng xuất khẩu lương thực. Bên cạnh đó, một số quốc gia tăng cường nhập khẩu gạo dẫn đến nhu cầu xuất khẩu gạo tăng cao, giá lương thực trong nước tăng mạnh từ thời điểm các nhà thầu tham dự thầu (ngày 12/3/2020) so với thời điểm có thông báo kết quả trúng thầu (từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2020). Do đó, nhiều nhà thầu trúng thầu từ chối ký hợp đồng với số lượng 170.300 tấn.

Đến 20/8/2020, 22 cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.

Trước tình trạng này, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã thu bảo đảm dự thầu của các nhà thầu từ chối ký hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu và đã nộp ngân sách nhà nước với tổng giá trị 27,877 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu thầu số gạo chưa mua đủ, ngày 12/5/2020, các đơn vị dự trữ nhà nước đã mở thầu đợt 2, kết quả đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 151.180 tấn gạo vào ngày 30/6/2020. Còn lại 31.120 tấn không có nhà thầu trúng thầu, các đơn vị dự trữ nhà nước đã thực hiện các thủ tục hủy thầu để triển khai đấu thầu lại theo quy định.

Để hoàn thành kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia được giao, ngày 6/7/2020, các đơn vị dự trữ nhà nước khu vực tiếp tục mở thầu đợt 3 để mua nốt số gạo còn lại. Kết quả đã trúng thầu, ký hợp đồng và hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 31.120 tấn vào ngày 15/8/2020.

Như vậy, qua 3 đợt đấu thầu, đến ngày 15/8/2020 các đơn vị dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.

Đối với kế hoạch mua thóc nhập kho, căn cứ thời vụ thu hoạch tại các vùng, miền trong cả nước, các cục dự trữ nhà nước khu vực triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch mua thóc theo phương thức trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng. Theo đó, đến ngày 20/8/2020, các đơn vị dự trữ nhà nước đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 80.000 tấn thóc theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.