Hưng Yên: Bêu tên 50 doanh nghiệp nợ thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo thông tin từ Cục Thuế Hưng Yên, đơn vị này vừa công khai 50 doanh nghiệp nợ thuế tính đến 28/2/2017, trong đó, 4 đơn vị nợ tiền sử dụng đất; 21 đơn vị nợ tiền thuê đất và 25 đơn vị nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp, với số tiền trên 864 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp nợ lớn là: Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên nợ trên 211 tỷ đồng; Công ty cổ phần Dầu thực vật Quang Minh nợ trên 206 tỷ đồng; Công ty TNHH Vạn Thuận Phát nợ trên 110,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phú nợ 78,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần du lịch thương mại Tân Sáng nợ trên 15,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất vôi Bình Minh nợ 73 tỷ đồng; Cty TNHH sản xuất vôi Hưng Yên nợ 17,4 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Thuế Hưng Yên, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, ngay từ đầu năm, đơn vị đã quyết liệt thực hiện đôn đốc những doanh nghiệp nợ thuế bằng điện thoại, gửi thư điện tử, gửi thông báo và thực hiện cưỡng chế nhưng vẫn còn nhiều doanh nhiệp chây ỳ tiền thuế với số nợ lớn.