Huy động 6.375 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 1/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.931 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,85-5,50%/năm.

Kết quả, huy động được 1.830 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/2/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.896 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,34-5,90%/năm.

Kết quả, huy động được 1.945 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,39%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/2/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.388 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,40-8,20%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/1/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.170 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.438 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,92-8,40%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,96%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/2/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.234 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 33.284,4593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.