Huy động thành công 10.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo HNX

Ngày 01/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (5.000 tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.151 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,25%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/5/2016).

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 12.452 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,00-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/5/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.872 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 1.500 tỷ đồng.

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.655 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,61-9,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/5/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 944 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 157.144,2756 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.