Huy động thêm 150 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh

PV.

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa huy động thêm được 150 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Như vậy, kể từ đầu năm 2018 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 350 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 23/7/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.

Tổng khối lượng gọi thầu cho đợt này gồm: 2.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả phiên đấu thầu cho thấy, Ngân hàng này đã huy động được tổng cộng 150 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên dự thầu, huy động được 150 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,10%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên gần nhất (16/7/2018).

Trái phiếu các kỳ hạn 10 năm, 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 350 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.