IPO hơn 6,8 triệu cổ phần một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Bắc Giang

PV.

Ngày 8/6 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 6,8 triệu cổ phần, tương đương 15,95% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 19/9/2016 đạt hơn 215,8 tỷ đồng. Nguồn: internet.
Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 19/9/2016 đạt hơn 215,8 tỷ đồng. Nguồn: internet.

Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang thành lập từ năm 2002. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 19/9/2016 đạt hơn 215,8 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 209,7 tỷ đồng.

Hiện nay, hoạt động chính của Công ty chủ yếu là đầu tư kinh doanh hạ tầng cơ sở khu công nghiệp Đình Trám, hạ tầng cơ sở Khu phía Bắc khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng và các dịch vụ phục vụ khu công nghiệp như xử lý nước thải, tư vấn đầu tư xây dựng, giới thiệu việc làm cho người lao động…

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2014 - 2016

Chỉ tiêu

2014

2015

2016

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

21,7

18,6

24,1

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

-

-

-

Tỷ suất LNST/VNN (%)

-

-

-

                Nguồn: Công ty Phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang

Sau khi cổ phần hóa, Công ty dự kiến tập trung vận hành hệ thống hạ tầng khu công nghiệp Đình Trám, khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc) trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020

Chỉ tiêu

2017

2018

2019

2020

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

23,1

25

28

32

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

46

112

979

2.492

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 428 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương hơn 20,9 triệu cổ phần. 16.560 cổ phần, tương đương 0,0386% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động; hơn 14,9 triệu cổ phần tương đương 35% vốn điều lệ, dành để bán cho đối tác chiến lược và hơn 6,8 triệu cổ phần, tương đương 15,95% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 8/6/2017.