Kho bạc Nhà nước huy động 11.098 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 02/12/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 11.100 tỷ đồng.

Có 2 loại kỳ hạn trong phiên đấu thầu này, gồm: kỳ hạn 3 năm với 9.100 tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm với 2.000 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu buổi sáng trái phiếu kỳ hạn 3 năm gọi thầu 7.000 tỷ đồng, có tới 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 20.100 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 5,79-6,70%/năm.

Kết quả, huy động thành công 7.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,87%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/11/2015).

Phiên đấu thầu phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn 3 năm gọi thầu 2.100 tỷ đồng, có tới 10 thành viên tham gia dự thầu và kết quả huy động thành công 2.100 tỷ đồng với lãi suất 5,87%/năm.

Phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.918 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 6,50-7,20%/năm.

Kết quả, huy động được 1.998 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,60%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/11/2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 147.449,61 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.