Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2015

Theo Kho bạc Nhà nước

1 USD = 21.673 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) trong tháng 8/2015 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.

1 USD = 21.673 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) trong tháng 8/2015. Nguồn: internet
1 USD = 21.673 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) trong tháng 8/2015. Nguồn: internet

Tiếp đến là tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác:

1 GBP (bảng Anh) = 33.816 đồng

1 EUR (đồng tiền chung Châu Âu) = 23.706 đồng

1 FRF (FRANC Pháp) = 2.917 đồng

1 CHF (FRANC Thụy Sỹ) = 22.394 đồng

1 HKD (đô la Hồng Kông) = 2.796 đồng

1 CNY (nhân dân tệ) = 3.490 đồng

1 JPY (yên Nhật) = 175 đồng

Tỷ giá trên được ban hành căn cứ theo Thông tư số 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN.

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá trên để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.