VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cả nước có gần 2,1 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán

Tài khoản của các tổ chức nước ngoài chiếm 1/3 số tài khoản của NĐT tổ chức. Nguồn: Internet

Cả nước có gần 2,1 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán

Số tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 1,3% tổng số tài khoản, riêng các tổ chức nước ngoài chiếm 1/3 số tài khoản của nhà đầu tư (NĐT) tổ chức.

Năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán trong điều kiện hiện nay

Đầu tư chứng khoán thời nay

Mở ra nhiều cơ hội mới cho các tổ chức tài chính trung gian

Thị trường chứng khoán - bước phát triển mới, nhân cơ hội cho nhà đầu tư

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/7/2018 đạt 2.090.449 tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch trong nước là 2.063.673 tài khoản. Trong đó, các nhà đầu tư cá nhân sở hữu 2.054.773 tài khoản và nhà đầu tư tổ chức là 8.900 tài khoản.

Đối với tài khoản giao dịch nước ngoài có tổng cộng 26.776 tài khoản, chiếm 1,3% tổng số tài khoản giao dịch. Trong đó các nhà đầu tư cá nhân sở hữu 23.633 tài khoản và các tổ chức ngoại là 3.143 tài khoản. Số tài khoản của các tổ chức nước ngoài tương đương với 35,3% tổng số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức.

Số lượng tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư tại Việt Nam liên tục tăng. Đây cũng là số lượng tài khoản cao nhất từ đầu năm và cao nhất tính từ có thống kê vào cuối năm 2015.

Chỉ số chứng khoán VN-Index đóng cửa 31/7 ở mức 956,39 điểm, giảm nhẹ trong tháng 7 do có sự phục hồi tốt trong nửa cuối tháng. Tính chung từ đầu năm đến 31/7, VN-Index vẫn mất 3% điểm số.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM