VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Nước sạch Hòa Bình lên sàn UPCoM với giá 27.100 đồng/cổ phiếu

Ngày 18/7/2018, Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình sẽ đưa 6.679.289 cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch 66.792.890.000 đồng.

Công ty chứng khoán nào dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX quý II/2018?

UPCoM: Thu hẹp thị trường xám, kênh huy động vốn hiệu quả của doanh nghiệp

Thị trường điều chỉnh, vẫn có mã tăng đến 70% trong tuần qua

Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình tiền thân là Nhà máy nước Hòa Bình, được thành lập năm 1960, phục vụ chủ yếu cho các vòi nước công cộng và một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Hòa Bình.

Năm 2006, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hòa Bình với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2504000008 cấp ngày 17/2/2006.

Ngày 31/3/2009, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hòa Bình thành Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400108279 và thay đổi lần 3 với số vốn điều lệ từ 61.172.000.000 đồng lên 66.792.289.745 đồng do tiếp nhận bàn giao tài sản của Nhà máy nước huyện Lạc Thủy và các huyện khác nhập vào phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, các sản phẩm dịch vụ chính của Công ty bao gồm: cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ gia đình và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Sản phẩm nước uống Hòa Bình được công ty cung cấp ra thị trường từ năm 2005 dưới 2 hình thức là chai 0,5l và bình lớn 19l được người dân trong tỉnh và các vùng lân cận tin dùng; Ngoài ra, công ty còn thực hiện lắp đặt, sửa chữa các công trình, đường ống cấp nước theo yêu cầu của người dân và các cơ quan.

Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt trên 55,19 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán nước sạch đạt trên 48,88 tỷ đồng, chiếm 88,56% tổng doanh thu; doanh thu  cung cấp nước tinh lọc đạt trên 0,53 tỷ đồng, chiếm 0,97% tổng doanh thu; doanh thu lắp đặt, sửa chữa đường ống đạt trên 5,33 tỷ đồng chiếm 9,67% tổng doanh thu.

Trong thời gian tới, Công ty định hướng phát triển kinh doanh: hợp tác, liên kết các cổ đông, đối tác có tiềm năng về vốn, kỹ thuật, thị trường, về năng lực quản trị nhằm tạo ra chuỗi giá trị, nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn, hiệu quả kinh doanh hơn.

Trong những năm tới, công ty có kế hoạch giảm nước thất thoát, thất thu, công tác cấp nước an toàn, tiếp tục thực hiện công tác chống thất thoát, áp dụng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả và có tác dụng bền vững, ứng dụng tin học và công nghệ mới cho công tác chống thất thoát.

Bảng 1. Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017

                                                               Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2016

2017

Vốn chủ sở hữu

77,797

73,299

Doanh thu thuần

48,196

55,195

Lợi nhuận sau thuế

2,487

4,628

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

3,20

6,31

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

10.599

10.974

                                 Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017

 

Bảng 2. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

56,355

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

3,040

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

5,39

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

4,57

                               Nguồn: Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM