Cục Hải quan TP. Hà Nội:

“Kỷ cương - văn hóa” - Nhân tố thành công năm 2016

Văn Trường (Thực hiện)

Cục Hải quan Hà Nội xác định 2016 là năm “Kỷ cương - Văn hoá”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức Hải quan Thủ đô đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Trường – Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội.

“Kỷ cương - văn hóa” -  Nhân tố thành công năm 2016 - Ảnh 1

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường.

PV: Xin ông cho biết những chuyển biến tích cực của Cục Hải quan TP. Hà Nội trên các mặt công tác thời gian vừa qua sau khi thực hiện chủ đề “Kỷ cương - văn hoá”?

Cục trưởng Nguyễn Văn Trường:  Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 mà chúng tôi phải tập trung thực hiện vẫn là hoàn thành chỉ tiêu thu thuế do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao (19.200 tỷ đồng). Để hoàn thành nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm 2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội xác định các chương trình công tác trong năm nay là tập trung thực hiện tốt chủ đề “Kỷ cương - Văn hóa”, từ đó thay đổi nhận thức về văn hóa, ứng xử, sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đến nay, sau 9 tháng thưc hiện chủ đề “Kỷ cương – Văn hóa” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Đó là, cán bộ hải quan Thủ đô đã tận tình hướng dẫn doanh nghiệp (DN), tích cực tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giảm thời gian sau thông quan, cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn.

Song song với đó, chúng tôi cùng với các đơn vị trong ngành Hải quan đã triển khai thực hiện tốt Đề án hiện đại hóa công tác thu ngân sách, kết nối giữa Hải quan - Kho bạc - Ngân hàng; đồng thời thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa hải quan và các ngân hàng thương mại tại tất cả các chi cục hải quan trực thuộc, từ đó tạo điều kiện cho DN nộp thuế nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Về công tác thu ngân sách, tính đến ngày 15/9/2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội thu đạt 12.856 tỷ đồng, bằng 70,6% chỉ tiêu được giao. Về cơ cấu thu ngân sách, các chi cục hải quan trực thuộc trên địa bàn Hà Nội thu đạt 10.393 tỷ đồng, bằng 69,3% kế hoạch; các chi cục hải quan ngoài địa bàn Hà Nội (Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc) thu đạt 2.463 tỷ đồng, bằng 76,7% chỉ tiêu được giao.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh trao Giấy khen cho  Cục Hải quan Hà Nội về thành tích khắc phục khó khăn, hoàn thành  nhiệm vụ thu NSNN năm 2015 (ngày 21/1/2016)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh trao Giấy khen cho Cục Hải quan Hà Nội về thành tích khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2015 (ngày 21/1/2016)

Bên cạnh đó, chúng tôi đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp chống thất thu; chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống ma túy, vũ khí, tài liệu phản động…; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan. Tính từ đầu năm đến tháng 8/2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã phát hiện 712 vụ vi phạm, tăng 49 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, số vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là 12 vụ, tăng 4 vụ; số vụ vi phạm hành chính là 694 vụ, tăng 45 vụ; số vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy là 6 vụ.

Được biết, Cục Hải quan TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2016 rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu xuống còn 15% theo chỉ tiêu hành động của Tổng cục Hải quan. Ông có thể cho biết rõ hơn về nội dung này?

Thực hiện mục tiêu trên, Cục Hải quan Hà Nội đã ban hành kế hoạch hành động của đơn vị thực hiện 2 nghị quyết: Nghị quyết số 19/2016/ NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

Theo đó, Cục Hải quan đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phấn đấu giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan từ 30-35% như hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016 theo chỉ tiêu hành động của Tổng cục Hải quan.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, thời gian tới, Hải quan Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan để giảm thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý như: Xây dựng mô hình chuẩn, địa điểm kiểm tra tập trung; tiếp tục triển khai có hiệu quả địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; điện tử hóa toàn bộ thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh; triển khai mở rộng việc thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-payment).

Mục tiêu từ nay đến cuối năm 2016 đạt 95% số thuế phải thu bằng phương thức điện tử… nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa. Để thực hiện Nghị quyết số 35/ NQ-CP, Cục đã đặt ra các mục tiêu như: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN; quy định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện...

Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan và hội nhập quốc tế, thời gian tới, Cục Hải quan TP. Hà Nội cần phải thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa ông?

Thời gian tới, Cục Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, trong đó thực hiện hiệu quả Hệ thống thông quan tự động (VACCS/ VCIS), Cơ chế một cửa quốc gia; giảm thời gian thông quan hàng hóa tạo thuận lợi cho DN. Đặc biệt, Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ chú trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi nhận thức về văn hóa, ứng xử, sửa đổi lề lối làm việc.

Chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ, thủ tục và quản lý hải quan, đầu tư, trang bị các máy móc kỹ thuật hiện đại vào trong việc kiểm tra, kiểm soát hải quan.

Cục Hải quan Hà Nội cũng tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo môi trường hoạt động kinh doanh bình đẳng cho DN; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, công tác chống thất thu qua lượng, thuế suất, giá, C/O..., kết hợp với công tác thu hồi nợ đọng.

Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Phát huy kết quả đạt được trong chặng đường hơn 30 xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo đòn bẩy cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Xin cảm ơn ông!