Lợi ích của việc áp dụng Tiêu cuẩn BSCI

Nguyễn Linh

Theo nhiều đánh giá, lợi ích mà các doanh nghiệp chế biến khi tự nguyện tham giá đánh giá Tiêu chuẩn BSCI là rất lớn.

Bộ quy tắc dùng để đánh giá và tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh
Bộ quy tắc dùng để đánh giá và tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là bộ quy tắc dùng để đánh giá và tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. BSCI được Hiệp hội Ngoại thương (FTA) thiết lập nhằm tạo ra các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Châu Âu.

Ở Việt Nam, dù Tiêu chuẩn BSCI còn tương đối mới, nhưng trong xu thế hội nhập, việc sớm áp dụng BSCI là rất cần thiết. Áp dụng Tiêu chuẩn BSCI giúp phát triển lành mạnh các mối quan hệ lao động sẽ góp phần quan trọng vào tăng năng suất chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và sự thành công của doanh nghiệp.

Thông qua việc áp dụng Tiêu chuẩn BSCI, các nhà cung ứng xuất khẩu Việt Nam sẽ cải thiện lâu dài các tiêu chuẩn xã hội, qua đó thay đổi tốt hơn điều kiện làm việc cho người lao động, quan hệ lao động, kết quả kinh doanh và chất lượng xã hội của sản phẩm.

Việc áp dụng BSCI nhìn chung đáp ứng theo các chuẩn mực áp dụng và đánh giá được dựa trên: Các công ước ILO; Luật lao động, luật môi trường và an toàn vệ sinh lao động tại nước sở tại của nhà sản xuất. Nếu luật của nước sở tại thấp hơn của ILO và yêu câu riêng của nhà bán lẻ và luật của thị trường nơi sản phẩm được bán vào thì phải áp dụng theo yêu cầu pháp luật của thị trường nơi bán sản phẩm và một số yêu cầu cao hơn luật do nhà sở hữu thương hiệu hoặc nhà bán lẻ quy định.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, lợi ích mà các doanh nghiệp chế biến khi tự nguyện tham giá đánh giá BSCI là rất lớn. Cụ thể, tham gia BSCI sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động bằng việc tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện hơn. Thành viên tham gia BSCI sẽ có cơ hội tìm kiếm khách hàng tại những thị trường lớn trong tương lai. Nhờ những tổng thể của BSCI sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, BSCI sẽ giúp nâng cao giá trị doanh nghiệp trong các vấn đề xã hội, đối tác về đạo đức kinh doanh. Trong dài hạn, việc tham gia BSCI sẽ giúp tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận. Các hoạt động có tính hệ thống, nâng cao tính đoàn kết trong công ty. BSCI là minh chứng cho việc sản phẩm của doanh nghiệp được tạo ra không từ cưỡng bức lao động và trẻ em.

Mặt khác, nhiều nhà kinh doanh bán lẻ trên thị trường yêu cầu cao không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà từ việc sản phẩm phải được sản xuất ra từ các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn BSCI.

Chính vì vậy, khi các doanh nghiệp tự nguyện tham gia BSCI và được kiểm toán đạt sẽ góp phần không nhỏ cho các sản phẩm của họ có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cũng như hướng tới phát triển bền vững của doanh nghiệp.