Năm 2015, doanh nghiệp giảm thêm được 120 giờ nộp thuế

Theo Baodautu.vn

Tiến trình cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm cải cách môi trường kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ đã được Bộ Tài chính thực hiện liên tục trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2014 và 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Joan Nars, Trưởng nhóm Đánh giá chỉ số nộp thuế của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, kể từ khi WB công bố Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) hàng năm, chỉ số nộp thuế của Việt Nam có cải thiện, nhưng rất chậm. Cụ thể, thời gian mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính thuế chỉ giảm từ mức 1.050 giờ nộp thuế/năm xuống 872 giờ vào năm 2014. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường cạnh tranh, số giờ nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đã giảm đáng kể.

Phó trưởng ban Cải cách (Tổng cục Thuế), bà Hoàng Thị Lan Anh cho biết, thực hiện 2 Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách, thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế.

Cụ thể, trong năm 2014, với việc ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung 7 thông tư khác nhau) nhằm đơn giản hóa mẫu biểu, tờ khai thuế giá trị gia tăng; bỏ các bảng kê, chỉ tiêu không cần thiết, không phục vụ mục đích tính thuế; thu hẹp sự khác biệt giữa kế toán và thuế; đơn giản hóa mẫu giấy nộp tiền…

“Cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP (sửa đổi 4 nghị định liên quan đến làm thủ tục hành chính thuế) nâng mức doanh thu khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý từ dưới 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng/năm, bỏ khai tạm tính thế thu nhập doanh nghiệp đã giảm cho doanh nghiệp 290 giờ làm thủ tục thuế, giảm được 8 lần kê khai thuế GTGT, giảm 4 lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý”, bà Lan Anh cho biết.

Năm 2015, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế bằng việc ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC, cùng với việc yêu cầu ngành thuế rà soát các thủ tục hành chính thuế hiện hành để giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính thuế.

“Thực hiện các yêu cầu này, tính đến đầu tháng 12/2015, Tổng cục Thuế đã rà soát và cắt giảm 63 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 50 thủ tục hành chính. Với tất cả các giải pháp đã thực hiện, năm 2015, số giờ nộp thuế của doanh nghiệp giảm thêm được 120 giờ, cộng thêm 10 giờ nữa do đẩy nhanh tiến độ khai thuế điện tử thì trong vòng 2 năm qua (2014 và 2015), số giờ nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm được tổng cộng 420 giờ”, bà Lan Anh tính toán.

Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Vietnam (PwC) đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu Nghị quyết 19/NQ-CP (năm 2015), theo khuyến cáo của PwC, Việt Nam nên nghiên cứu mức doanh thu khai thuế GTGT phù hợp để giảm thời gian, chi phí, công sức cho doanh nghiệp.