Ngành Hải quan chống thất thu ngân sách qua thanh, kiểm tra

Trần Huyền

Cùng với Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra thuộc Bộ, ngành Hải quan đã tăng cường thanh tra, kiểm tra; ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; chống thất thu ngân sách nhà nước.

Ngành Hải quan chú trọng thanh, kiểm tra. Ảnh: internet
Ngành Hải quan chú trọng thanh, kiểm tra. Ảnh: internet

Trong những tháng đầu năm 2024, trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị được giao chức năng thanh tra, kiểm tra chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh kiểm soát, kiểm tra nội bộ trực tuyến thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ và camera giám sát Hải quan.

Cùng với đó, ngành Hải quan đã tăng cường phối hợp với các bộ, ngành khác trong việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nguyên vật liệu quan trọng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Chỉ riêng quý I/2024, toàn hệ thống Hải quan đã ban hành 04 kết luận thanh tra chuyên ngành năm trước chuyển sang. Tổng hợp các kết luận thanh tra đã phát hiện và kiến nghị truy thu là 131.782 triệu đồng; ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1.339 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 8.082 triệu đồng.

Chú trọng triển khai kiểm tra sau thông quan, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 441 cuộc kiểm tra, số tiền ấn định thuế là 91.375 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính là 26.793 triệu đồng; đã thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 94.617 triệu đồng.

Trong điều tra chống buôn lậu, lực lượng kiểm soát Hải quan toàn hệ
thống đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.475 vụ vi phạm pháp luật Hải quan với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 3.289.400 triệu đồng; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 90.390 triệu đồng; trong đó: Cơ quan Hải quan đã tiến hành khởi tố 03 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ vi phạm.

Trong những tháng tiếp theo, ngành Hải quan sẽ tập trung triển khai thực hiện Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn Luật đúng quy định theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2024 theo phê duyệt của Bộ Tài chính cũng như tiếp tục triển khai công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại...