Ngành Thuế An Giang đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Thực hiện kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP, Cục Thuế An Giang đã chủ động triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Cán bộ thuế An Giang hỗ trợ trực tiếp về thủ tục thuế cho các hộ kinh doanh.
Cán bộ thuế An Giang hỗ trợ trực tiếp về thủ tục thuế cho các hộ kinh doanh.

Thông tin từ Cục Thuế An Giang, nhằm hỗ trợ trực tiếp, nhanh chóng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp thực hiện tốt thủ tục hành chính (TTHC) về thuế, an tâm sản xuất kinh doanh, cục thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình "đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp".

Mục tiêu đề ra trong kế hoạch là góp phần phát triển 10.000 DN hoạt động hiệu quả từ năm 2020, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu của hơn 95% DN trên địa bàn thuộc loại hình DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần được các ngành chức năng hỗ trợ trên các lĩnh vực để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững,

Nội dung chính là nhằm cung cấp và hỗ trợ kịp thời các thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách, thủ tục về thuế ban đầu, các dịch vụ hỗ trợ DN khởi nghiệp để bắt đầu hoạt động; giúp DN tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, giảm thiểu các sai phạm về thuế khi mới ra kinh doanh, không để DN gặp khó khăn do thiếu thông tin về TTHC thuế.

Hình thức hỗ trợ là tạo chuyên mục “Đồng hành cùng DN khởi nghiệp” trên nền tảng website của Tổng cục Thuế www.gdt.gov.vn và website của Cục Thuế tỉnh An Giang http://angiang.gdt.gov.vn

Theo ban quản trị trang web của đơn vị, Cục Thuế An Giang đã thiết kế và công khai địa chỉ email htdnkn.agi@gdt.gov.vn để tiếp nhận và cung cấp những thông tin hướng dẫn DN khởi nghiệp như: Chuẩn bị thành lập DN, các thủ tục ban đầu, hướng dẫn kê khai, nộp thuế, hướng dẫn về hóa đơn, sổ sách kế toán; lưu ý về việc ghi chép, lưu giữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ; các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến các sắc thuế và quản lý thuế; giới thiệu về khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử...

Bên cạnh đó, Cục Thuế An Giang đã, đang và sẽ triển khai các hình thức hỗ trợ khác như: Tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp trong ngành Thuế; hỗ trợ qua điện thoại, email; mở các lớp tập huấn, hướng dẫn; phối hợp với các sở, ngành liên quan để hỗ trợ DN khởi nghiệp; kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ như các đại lý thuế, các tổ chức T-VAN, DN cung cấp phần mềm kế toán, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số… để có các chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp; làm banner tuyên truyền, in tờ rơi hướng dẫn thủ tục ban đầu; phối hợp với các đơn vị để cung cấp các tài liệu, mẫu biểu miễn phí cho DN để thực hiện các TTHC thuế ban đầu ngay khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN...